Tid: 11-01-2018 kl. 14.00-19.00 Sted: Auditorium A, AUH, Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N


Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til vores årlige Forsknings symposium

Årets program stiller skarpt på internationalt samarbejde i udviklingen af præhospital akutmedicin og byder på spændende oplæg fra både nationale og internationale samarbejdspartnere.

Traditionen tro vil arrangementet byde på en række spændende oplæg, samt give rig mulighed for at styrke netværk på tværs af faggrupper og interesseområder.

Der vil også være posters som synliggør de mange aktuelle og igangværende forsknings aktiviteter.

Vi håber på stor opbakning til arrangementet, som finder sted  torsdag d. 11. januar 2018 kl. 14:00-19:00 i Auditorium A på Aarhus Universitetshospital Skejby.