De med stor glæde, at vi inviterer til Præhospitalets årlige forskningssymposium.

I år retter vi blandt andet fokus mod præhospitale evidensbaserede guidelines inden for håndtering af luftveje og smerter.

Derudover stiller vores dygtige Ph.d. studerende skarpt på behandlingen af patienter med apopleksi og de nyeste forskningsprojekter inden for området.

Dagen vil være præget af spændende oplæg og livlige paneldiskussioner. Vi håber derfor på at se en bred viffte af fagpersoner og kompetencer, der vil være med til at gøre dagen til en succes.

Der vil også være posters som synliggør de mange aktuelle og igangværende forsknings aktiviteter.

Vi håber på stor opbakning til arrangementet, som finder sted  torsdag d. 10. januar 2018 kl. 14:00-19:00 i Auditorium A på Aarhus Universitetshospital Skejby.

Det er gratis at deltage men af hensyn til forplejning, er tilmeldingsfristen d. 3. januar.
Tilmelding kan ske via dette link