For at gøre ny viden tilgængelig for fagfolk publicerer vi så vidt muligt i nationale eller internationale videnskabelige tidsskrifter. 

Du kan søge de videnskabelige artikler, som Præhospitalet eller præhospitale forskere har bidraget til, frem i den internationale database PubMed.

Søg i PubMed

Fra 2018 og frem kan du også finde en kort opsamling af årets publikationer i Årsrapporter fra Forskning og Udvikling.