Titel

STROKE-TRIAGE - behandlingsstrategi ved blodprop i hjernen 

Dette projekt drives af Neurologisk afdeling på AUH med Præhospitalet som samarbejdspartner i forbindelse med dataindsamling foretaget i regionens ambulancer.

Baggrund

Hvert år rammes cirka 12.000 danskere af apopleksi også kaldet slagtilfælde. Ved de fleste patienter viser apopleksi sig i form af en blodprop i hjernen. Diagnosticering og behandling af apopleksi er stærkt tidskritisk, for at undgå hjerneskader. Hvis patienten modtages på sygehuset i tide kan små blodpropper behandles medicinsk kaldet trombolyse, mens der ved store blodpropper i hjernens største kar kan foretages en mere kompliceret kateterbaseret behandling kaldet trombektomi. Patienter med store blodpropper udgør 25% af alle patientforløb.

I øjeblikket siger retningslinjer for behandling af apopleksi, at alle med symptomer på akut blodprop i hjernen skal køres til nærmeste trombolysecenter, for at starte den medicinske behandling hurtigst muligt. Ved store blodpropper er denne behandling dog utilstrækkelig. Patienten må efterfølgende flyttes til det nærmeste trombektomicenter med henblik på at modtage denne behandlingsform.

Erfaring viser at kostbar tid dermed tabes, og effekten af behandlingen forringes. Derfor undersøger dette projekt, om patienter med tegn på stor blodprop i hjernen i stedet bør køres direkte til nærmeste trombektomicenter for at spare tid.

Formål

Med projektet ønskes det at belyse den bedste behandlingsstrategi til patienter med tegn på en stor blodprop i hjernen.

Projektet undersøge om patienter, der har tegn på en stor blodprop i hjernen med fordel kan transporteres direkte til et af de tre centre der kan tilbyde trombektomi i Danmark, frem for et eventuelt nærmere trombolysecenter.

Resultaterne af det aktuelle projekt vil få stor betydning for den fremtidige organisation med henblik på at yde den mest optimale behandling til flest mulige patienter og undgå efterfølgende handicap.

Metode

Studiet er planlagt til at løbe over en 4-årig periode og skal i denne periode udbredes nationalt. Projektet startede i Region Midtjylland d. 3. september 2018

For at identificere patienter med store blodpropper anvendes et nyt implementeret scoresystem (PreSS) brugt i ambulancerne, hvor størstedelen af disse patienter identificeres. Ved patienter med mistanke om en stor blodprop trækkes lod mellem transport direkte til primær trombolyseenhed og transport direkte til trombektomicenter.

Ved direkte transport til et af de tre hospitaler i Danmark, der kan tilbyde trombektomi, vil der på trods af længere køreafstande kunne spares tid i forhold til patienter der først køres til trombolysecenter og dernæst trombektomi. Tidsbesparelsen formodes at forbedre prognosen for disse patienter. Som mål for og evaluering af behandlingen vil vi undersøge patienternes handicaps efter 3 måneder.

Samarbejde

Præhospitalet i Region Midt, Den Præhospitale virksomhed i Region Nord, Neurologisk afdeling i Holstebro, Neurologisk afdeling AUH, Aarhus Universitet.

Kontakt

Læge og ph.d-studerende
Anne Brink Berhntz
Mail: annebrin@rm.dk