Titel

Systemforsinkelse og udfald i tre tidskritiske sygdomme: STEMI, STROKE og hjertestop.

 

Baggrund

Sygdomme som blodprop i hjertet eller hjernen og hjertestop uden for hospitalet kræver prompte erkendelse, tidlig behandling og effektiv samt hurtig transport til et specialiseret center. Senkomplikationerne hos disse patienter har store samfundsmæssige omkostninger, hvilket yderligere understreger vigtigheden af rettidig behandling. Den Landsdækkende Helikopterordning har vist reduktion af tiden før behandling hos patieonter med blodprop i hjertet og lang transporttid. Viden om helikopterens rolle hos patienter med blodprop i hjernen er sparsom. Helikoptertransport af patienter med hjertestop uden for hospitalet mangler endnu at blive oplyst.

 

Formål

Formålet med dette studie er at beskrive og evaluere Akutlægehelikopterens rolle ved tre tidskritiske sygdomme på et nationalt plan. Herunder at belyse den gradvise implementering af helikopteren, specielt i yderområderne, og beskrive sammenhængen mellem systemforsinkelse og udfald i de tre sygdomskategorier.

Systemforsinkelse defineres som tid fra alarmkald til behandling hos patienter med 1) blodprop i hjertet, 2) blodprop i hjernen og 3) patienter med hjertestop udenfor hospitalet. Vi ønsker specifikt:

A) at undersøge sammenhængen mellem systemforsinkelse og langtidsoverlevelse

B) at belyse sammenhængen mellem systemforsinkelse og udfald ved transport med ambulance versus helikopter

 

Metode

information om patientgrupperne indsamles fra allerede eksisterende databaser i de fem regioner. Oplysninger om akutte tider, visitation, behandlingsniveau, kliniske parametre og udfald vil blive analyseret.

 

Samarbejde

Studiet gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem Afd. for Hjertesygdomme, Anæstesiologisk og Intensiv afdeling, Neurologisk afdeling og Neuroanæstesiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital samt de fem præhospitale enheder i Danmark.