Her ses en oversigt over aktuelle forskningsprojekter, der primært faciliteres af eksterne samarbejdspartnere såsom forskningsenheder ved andre hospitaler. 

Projekterne har relevans for præhospital behandling, hvorfor Præhospitalet i Region Midtjylland har bistået med dataindsamling eller anden støtte.