Titel 

Den landsdækkende Akutlægehelikopterordning i Danmark: Visitation og effekt på patientprognose

Baggrund

Omstruktureringer i det danske sundhedssystem har resulteret i længere afstand til specialiseret behandling for mange patienter. Introduktionen af den danske landsdækkende akutlægehelikopter (helicopter emergency medical service (HEMS)) som en specialiseret præhospital ressource, er en måde at sikre kritisk syge og tilskadekomne patienter langt fra hospital, hurtig og kompetent behandling.

HEMS visiteres fra de fem regionale AMK-vagtcentraler. Data viser, at ca. halvdelen af de ture som afsendes resulterer i at en patient bliver fløjet til hospital, og også, at HEMS bliver aflyst i knap 30% af de afsendte missioner. 

Formål

Brugen af den danske HEMS er stigende, og evaluering af dens brug og effekt er essentiel. Studiet kan bidrage med ny og vigtig viden om den danske HEMS population, hvilket er essentielt i forhold til at udvikle og forbedre den præhospitale indsats for denne patientgruppe. Det er det første skandinaviske studie, som undersøger mulige faktorer relateret til HEMS aflysning, og resultatet heraf vil kunne få indflydelse på guidelines for både afsendelse og aflysning.

Metode 

Gennem studiet ønskes det at karakterisere de patienter som behandles af HEMS teamet og flyves til hospital hvad angår sygdomsgruppering og dødelighed.

Herudover ønskes det at identificere faktorer som er relateret til at HEMS aflyses, og undersøge dødeligheden blandt de patienter som får deres tur aflyst sammenlignet med dem som ikke får deres tur aflyst.

Endelig vil studiet sammenligne transport med helikopter versus med ambulance hos patienter med kritiske tilstande i relation til dødelighed, transporttid og på forskellige hospitalsudgifter. 

Samarbejder

Hovedvejleder:
Leif Rognås MD, PhD Associate Professor, Health, Aarhus University, Lead clinician, Pre-hospital critical care service, Aarhus, Consultant Anaesthesiologist, Aarhus University Hospital, HEMS physician, Danish Air Ambulance

Medvejledere: 
Jens Aage Kølsen Petersen MD, PhD, Associate Professor, Health, Aarhus University, Consultant Anaesthesiologist, Aarhus University Hospital, HEMS physician, Danish Air Ambulance

Stephen J M Solid MD, PhD, Chief of Medicine, Norwegian Air Ambulance Foundation, Associate Professor, University of Stavanger, Consultant anaesthesiologist, Air Ambulance Dept., Oslo University Hospital, Norway

Kontakt

Ph.d. studerende, speciallæge i anæstesi
Karen Baden Alstrup
Telefon: 5190 1914
Mail: karealst@rm.dk