Titel

Præhospital diagnostik af akut kongestivt hjertesvigt blandt patienter med åndenød ved hjælp af point-of-care ultralyd

Baggrund

Åndenød er et hyppigt symptom blandt patienter med behov for medicinsk hjælp præhospitalt. Patienter med åndenød har vist at have en høj dødelighed de første 30 dage efter symptomdebut. Point-of-care ultralyd (POCUS)-undersøgelse præhospitalt kan potentielt øge den diagnostiske sikkerhed af underliggende årsager til åndenød og derfor forbedre behandlingen af disse patienter, inden de når hospitalet.

 

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge den diagnostiske akkuratesse af POCUS af brystkassen omfattende b-lines, pleuravæske og venstre ventrikelfunktion udført af præhospitale akutlæger i relation til diagnosen akut kongestivt hjertesvigt.

 

Metode

Patienter over 18 år, der tilses af en præhospital akutlæge, hvor åndenød er patientens hovedklage, inkluderes i projektet. De undersøges først af den præhospitale akutlæge på samme måde som alle patienter bliver tilgået, hvorefter akutlægen dokumenterer en arbejdsdiagnose. Herefter undersøges patientens brystkasse med et ultralydsapparat, og akutlægen dokumenterer en eventuel ny diagnose baseret på ultralydsundersøgelsen. Patienten bliver herefter kørt til hospitalet, og efter patientens indlæggelse fastlægges den endelige diagnose ved, at en endepunktskomité bestående af medicinske specialister læser journalmaterialet igennem. En sammenligning af patientens endelige diagnose ved indlæggelsen og diagnoserne før og efter ultralydsundersøgelsen præhospitalt vil kunne belyse den diagnostiske akkuratesse med og uden ultralyd.

 

Samarbejder

Akutlægebilerne Region Midtjylland

 

Kontakt

Reservelæge

Elise Arem Gundersen

Telefon: 60557818

Mail: elgund@rm.dk