Titel:

PreCharge

Baggrund:

Danmark får 4000 personer årligt hjertestop uden for hospitalet. Både nationalt og internationalt har der i mange år været fokus på at forbedre behandlingen og overlevelsen hos patienter med hjertestop. Afbrydelser i brystkompressioner under kardiopulmonal genoplivning (CPR) er vist at give dårligere overlevelse. American Heart Association og European Resuscitation Council (ERC) har i de seneste guidelines gjort en stor indsats for at forbedre outcome ved at lægge større vægt på brystkompressioner med så få og korte afbrydelser som muligt.

I 2005 blev algoritmen for kardiopulmonal genoplivning ændret fra 15:2 til 30:2 for at minimere "hands off"-tid, hvor der ikke gives kompressioner. Dermed forbedres blodgennemstrømning og iltforsyning til hjerte og hjerne. I 2015 anbefalede guidelines, at man ved konstatering af stødbar rytme udfører brystkompressioner under opladning af defibrillatoren for yderligere at minimere "hands off"-tiden.

Formål:

Projektet forsøger at minimere "Hands-off´"-tiden yderligere ved opladning af defibrillatoren inden analysering af hejrterytmen, så rytmeanalyse og afgivelse af stød kan udføres i samme pause.

Precharge anses som en væsentlig forbedring af den nuværende hjertestopbehandling, og vil derfor i Region Midtjylland ligge til grund for systematisk indsamling af data og erfaringer med at tilvejebringe ny evidens for denne kliniske procedure ændring.

Metode:

I projektet inkluderes patienter med ikke-traumatisk hjertestop uden for hospitalet, hvor der ikke er givet HLR eller der er gået mere end 30 minutter siden HLR er påbegyndt.

I studiet sammenlignes en case og kontrol gruppe ift. tiden fra første pause for brystkompression, hvor analyse påbegyndes, og til starten af ​​den første kompression efter stød. Data fra case og kontrolgruppen indhentes fra en 4 måneder periode fra henholdsvis 2017 og 2018.

Samarbejder:

Præhospitalet Region Midtjylland