Titel

Forbedring og evaluering af den præhospitale apopleksi indsats

Baggrund

Hvert år rammes cirka 12.000 danskere af apopleksi også kaldet slagtilfælde. Ved de fleste patienter viser apopleksi sig i form af en blodprop i hjernen, og for de resterende ca. 15% en hjerneblødning. Ved apopleksi er hurtig diagnose og behandling afgørende for patientens tilstand og mulighed for bedring. Hvis patienten modtages på sygehuset i tide kan små blodpropper behandles medicinsk (trombolyse), mens der ved store blodpropper kan foretages en kateterbaseret behandling (trombektomi). Et nyt screeningsværktøj kaldet PreSS (Prehospital Stroke Score), skal gennem et todelt skema systematisere neurologiske symptomer og identificere blodproppers forekomst og størrelse. Værktøjet vil i højere grad end tidligere systematisere undersøgelsen af patienten og gøre det muligt, at give hver enkelt patient den rette behandling alt efter, om deres symptomer tyder på en stor eller lille blodprop. Da hospitalerne kan tilbyde forskellige behandlinger, kan patienten med det samme køres i retning af den rette behandling. 

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, om man ved hjælp af PreSS, tidligt kan identificere apopleksi og bestemme sværhedsgrad og størrelse med henblik på at finde den rette behandling til patienten hurtigst muligt.

Metode

1. del i forskningsprojektet består af en analyse af vagtcentralens visitation af apopleksipatienter. Her undersøges, om det giver forsinkelse i transporten, at vagtcentralen ikke erkender at tilstanden hos en patient er apopleksi sammenlignet med de samtaler, hvor apopleksien erkendes. Forskellen i forsinkelsen ved patienthåndtering mellem vagtlæger og AMK-centralen ved 1-1-2 opkald undersøges også.

2. del af forskningsprojektet bestemmer præcisionen af diagnosticeringsværktøjet PreSS. Det samlede antal patienter med slutdiagnosen apopleksi udgør patientpopulationen. Det undersøges, hvor mange af de præhospitalt håndterede apopleksipatienter, der kan identificeres med PreSS, og hvor mange patienter med stor blodprop i hjernen, testen er i stand til at finde. I denne del af forskningsprojektet beskrives den implementeringsproces, hvor PreSS indføres i ambulancetjenesterne i Region Midt. Herunder en bestemmelse af hvor mange patienter, der undersøges med PreSS. 

Delstudie: Overensstemmelse mellem sundhedspersonales brug af PreSS – et nyt symptombaseret screeningsværktøj

Delstudiet undersøger ambulancepersonalers og neurologiske sygeplejerskers evne til at score indlagte patienter ved hjælp af PreSS sammenlignet med certificerede neurologer.

Formålet med undersøgelsen er at fastslå, om de udvalgte faggrupper vurderer patienterne med tilfredsstilende enighed og dermed evaluere det nuværende uddannelsestilbud til personalegrupperne. Delstudiet afdækker desuden den indbyrdes enighed blandt certificerede neurologer.

3. del af forskningsprojektet undersøger, hvorvidt en biomarkør er i stand til at adskille patienter med blodprop fra de 15 % af apopleksipatienter, hvor symptomer skyldes en blødning i hjernen, så patienten hurtigere modtager rette behandling. Biomarkørens mulighed for at forbedre præcisionen af PreSS undersøges også.

Samarbejder

Respons Midt, Falck Midt, Neurologisk afdeling Regionshospitalet Holstebro, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital og KEA.

 

Kontakt

Reservelæge, ph.d studerende
Martin Faurholdt Gude
Telefon: 25343621
Mail: martingude@rm.dk