Baggrund

Præhospital forskning har indtil nu overvejende drejet sig om hjertestop, brystsmerte, slagtilfælde, respirationsbesvær og traume. Patienter med perforeret og blødende mavesår har dog en høj dødelighed med en 30-dages mortalitet på >20% for perforeret mavesår og >10% for blødende mavesår, hvorfor dette forskningsprojekt sigter mod at afdække denne patientgruppe nærmere i det præhospitale, herunder den præhospitale triagering.

Formål

Projektet har til formål at sammenligne den præhospitale triagering af patienter diagnosticeret med perforeret og blødende mavesår med andre hyppige, akutte patientgrupper som hjertestop, brystsmerter, slagtilfælde, respirationssvigt og traume.

Metode

Projektet involverer alle 1-1-2 alarmopkald til AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland i projektperioden indsamlet gennem systemet EVA2000. Disse data sammenholdes med CPR-registret og landspatientregistret til beskrivelse af triagering og dødelighed hos de undersøgte patientgrupper. Der er endvidere udført to imputationsanalyser for at imødegå problemstillingen omkring ”missing data” på triageringsgrad

Resultat

Efter justering for relevante konfundere havde patienter diagnosticeret med perforeret og blødende mavesår mindre sandsynlighed for at modtage det mest akutte præhospitale respons (A-respons) sammenlignet med patienter diagnosticeret med hjertestop, brystsmerter, slagtilfælde og traume. Andelen af patienter der ikke modtog transport med ambulance til hospitalet var ligeledes højere blandt patienter diagnosticeret med perforeret og blødende mavesår. 30-dages dødeligheden blandt patienter diagnosticeret med perforeret og blødende mavesår var 7,8%, hvilket var sammenlignelig med patienter diagnosticeret med brystsmerter og traume.

Konklusion

Patienter diagnosticeret med perforeret og blødende mavesår modtog i mindre grad ambulance transport til hospitalet sammenlignet med patienter diagnosticeret med hjertestop, brystsmerter, respirationssvigt, slagtilfælde og traume til trods for en høj dødelighed.

 

Kontakt

Medicinstuderende
Kasper Bonnesen
Mail: kasbon@rm.dk
Telefon: 51501075