Titel

Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen.

Baggrund 

Telemedicinske løsninger udbredes mere og mere i sundhedsvæsenet, også inden for akutområdet. Dette sker ofte uden forudgående viden om fordele og ulemper. Hvad angår akut syge patienter uden en specifik diagnose (fx blodprop i hjertet), foreligger der ikke videnskabelig dokumentation for effekterne af telemedicinske løsninger. Et centralt placeret akut telemedicinsk beredskab, der betjener patientnære ambulancer, har ikke tidligere været forsøgt anvendt.

Formål 

De to vigtigste spørgsmål, der blev belyst, var:

  • Medfører de telemedicinske løsninger sikker og tryg behandling af flere patienter i hjemmet frem for unødig transport til sygehus?
  • Medfører de telemedicinske løsninger hurtigere behandling og diagnostik af patienten ved modtagelsen i akutafdelingen? 

Metode

Videokonference og tidstro transmission af vitale værdier (bl.a. ekg, blodtryk, puls og blodets iltmætning) fra ambulancer og fra patientens hjem til akutlægebil i Horsens, akut medicinsk koordination vagtcentral Aarhus og Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens blev etableret. I alt seks ambulancer i Horsens området blev udstyret med mobilt hot-spot, der muliggjorde afsendelse af video og vitale værdier. Akutlægebil, Akutafdeling, og vagtcentral blev udstyret med videotelefon og elektronisk patientjournal for modtagelse vitale data. Patientforløb i ambulancer med telemedicinsk udstyr blev sammenlignet med ambulancer uden.

Samarbejder

Projektet var treårigt og blev udført i samarbejde med Center for Akutforskning, Hospitalsenheden Horsens og Responce A/S.
Projektet blev finansieret af statslige puljemidler og Center for Akutforskning.

Vil du læse mere om projektet kan du hente ph.d. afhandlingen her.

Kontakt

Læge, ph.d. 
Nikolaj Raaber
Telefon: 6166 8493
Mail: nikoraab@rm.dk