Titel:

Indflydelse af præhospitale faktorer som transport, tid til analyse og opbevaringstemperatur på S100B værdier.

Baggrund:

Efter et hovedtraume frigives biomarkøren S100B fra celler omkring blodkarrene i hjernen og værdien stiger i blodbanken. Biomarkøren har en kort halveringstid og skal derfor måles inden for seks timer.

I dag indgår markøren i guidelines for behandling af hovedtraumepatienter med GCS score på 14-15 dvs. milde hovedtraumer. Markøren måles i øjeblikket på hospitalet ved ankomst.  

Hvis markøren kunne måles allerede ude i ambulancen, vil den kunne assistere visitationen af de præshopitale hovedtraumepatienter og muligvis bidrage til færre CT-skanninger.

Formål:

Det overordnede formål med projektet er at teste, om S100B værdien påvirkes af transport, tid fra tapning til analyse og opbevaringstemperaturer. De nævnte faktorer skal simulere forholdene i en ambulance med henblik på at undersøge, om blodprøve-/S100B-værdien ændres under disse forhold.

Studiet skal bidrage til at sikre kvaliteten af en eventuel implementering af biomarkørmåling i ambulancen. På sigt vil resultaterne kunne danne baggrund for en bedre visitation og behandling af præhospitale hovedtraumepatienter.

Metode:

Blodprøvetapning forventes at starte i november 2018 og forløber indtil 30 patienter er inkluderet i projektet. Forventet afslutning af forskningsprojektet er august 2019.

Patienter med beskadigelse af hjernevæv herunder tumor, operativt indgreb mm. anslås at have større mængder S100B i blodet. Disse patienter vil være lettere tilgængelige for blodprøvetagning under elektive operationer i modsætning til akutte præhospitale traumepatienter.

I forsøget udtages blodprøverne fra elektivt indlagt patienter på neurokirurgisk afdeling forud for større hjernekirurgi. Patienterne afgiver deres samtykke før operationen starter.

Der tages i alt seks blodprøver, mens patienten er bedøvet under operationen. Prøven tages fra en arteriepunktur-kanyle, og patienten vil derfor ikke blive stukket ekstra.

Der forventes ingen bivirkninger ved deltagelse. Forsøget ændrer ikke på patientens behandling eller videre forløb.

De seks personlige blodprøver udsættes herefter for forskellige ændringer i  temperatur, tid og bevægelse som forekommer i ambulancer og ikke på hospitaler, for at undersøge den enkelte og isolerede effekt. To opbevares som reference, én prøve opbevares som på hospitalet, én opbevares varmt, én opbevares koldt, én transporteres, en opbevares i en hel time, hvor alle andre prøver opbevares i en halv time.

 

Samarbejder:

Neurokirurgisk afsnit, Nørrebrogade

Bedøvelse og Operationsafdeling Nord, Nørrebrogade

Blodprøver og biokemi, Hospitalsenheden Vest

 

 

 

 

 

Kontakt

Forskningsårsstuderende
Julie Linding Bøgh Kjerulff
Telefon: 2225 4882
Mail: julkje@rm.dk