Titel

Point-of care diagnostik ved åndenød Præhospitalt.

Baggrund

Åndenød er et alvorligt symptom. Patienter med åndenød i ambulancen er af alle symptomgrupper dem, der har den højeste dødelighed. Årsagerne til åndenød er mange, men to hovedgrupper er dominerende – lungesvigt og hjertesvigt. Det er ofte særdeles vanskeligt i den akutte fase at fastlægge årsagen til åndenød hos den enkelte patient og dermed give den korrekte behandling.

Formål

Formålet med ph.d. projektet var at undersøge mulighederne for at anvende mere avancerede undersøgelser til at støtte udredningen på regionens akutlægebiler.

Metode

Der indgik tre separate studier:

  • Et registerbaseret studie til afklaring af de præcise årsager til åndenød i ambulancen og dødeligheden inden for de enkelte grupper af patienter.
  • En klinisk undersøgelse af, om implementering af en blodprøvemarkør for hjertesvigt medfører hyppigere korrekt visitering af patienter med hjertesygdom til hjerteafdeling og tidligere korrekt behandling.
  • En klinisk undersøgelse af, om de narkoselæger, der bemander akutlægebilerne, kan uddannes til at foretage ultralydsskanning af hjerte og lunger.

Samarbejder

Projektet var treårigt og blev gennemført i samarbejde med Hjertemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital og Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Rander

Vil du læse mere om projektet, kan du finde ph.d. afhandlingen her

Kontakt

Læge, ph.d. 
Morten Thingemann Bøtker
Telefon: 6165 3175
Mail: morten.boetker@aarhus.rm.dk