Titel

Effekten af remote iskæmisk perkonditionering ved primær perkutan intervention af akut blodprop i hjertet. Condi 2.

Baggrund og fokus

Hjertekarsygdomme er den største dødsårsag i Europa. Patienter med en akut blodprop i hjertet har trods avanceret behandling med akut ballonudvidelse (pPC), en høj dødelighed og sygelighed. Remote iskæmisk perkonditionering (RIC) er en ny behandlingsmetode, hvor der foretages serier af minutter-varende afklemning af blodforsyningen til en arm med en blodtryksmanchet. Dette kan reducere størrelsen af skaden på hjertemusklen og kan medvirke til at bevare hjertets pumpefunktion efter en blodprop.

Formål

At undersøge om RIC forbedrer prognosen efter akut blodprop i hjertet vurderet som fravær af død og genindlæggelse på grund af hjertesvigt indenfor det første år efter behandling med pPCI.

Metode

Der skal inkluderes 4300 patienter. Patienten skal i ambulancen give skriftligt samtykke til deltagelse og vil derefter blive randomiseret af den vagthavende læge på pPCI centret. Behandlingen gennemføres under ambulancetransporten. Der indhentes journal oplysninger det første år efter endt akut behandling. Blodprøver indsamles efter gældende standarder og der foretages rutinemæssig ekkokardiografi akut og efter tre måneder.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med Hjertemedicinsk afdeling på Universitetshospitalerne i Aarhus, Aalborg, Odense og København. Endvidere i samarbejde med Præhospitalet i Region Nord, Syd og Hovedstadens beredskab.

Kontakt

Adjunkt
Kristine Liendgaard

Telefon: 2874 8771
Mail: k.moller@clin.au.dk