Titel:

AROMI- accelerated rule-out of acute myocardial infarction.

Dette projekt drives af Afdeling for hjertesygdomme på AUH med Præhospitalet som samarbejdspartner i forbindelse med dataindsamling foretaget i regionens ambulancer.

Baggrund:

Patienter med mistanke om akut myokradie infakt (AMI) også kendt som blodpropper i hjertet er en af de største patientgrupper præhospitalt samt i akutmodtagelser og på kardiologiske afdelinger. Dog har kun en mindre del af disse patienter faktisk AMI ved nærmere undersøgelse, hvorfor en hurtigere udelukkelse af blodpropper i hjertet kan spare unødvendig indlæggelsestid for patienter.

Formål:

Studiet undersøger om tidlig udelukkelse af AMI, blodprop i hjertet, ved brug af præhospital copeptin og inhospital troponinT har betydning for MACE-rate (Major Adverse Cardiac Event) samt en kortere indlæggelsestid for patienter.

Metode:

I projektet forventes det at inkludere 4800 patienter med misanke om AMI i Region Midtjylland. Studiet er kontrolleret og randomiseret således at patienten randomiseret udvælges til enten vanlig diagnostik eller accelereret diagnistik med brug af præhospital copeptin.

Samarbejder:

Ambulancetjenesten i Aarhus, Viborg og Horsens.