Titel

Akutte smerter hos præhospitale patienter

Baggrund 

Forekomsten af akutte smerter hos præhospitale patienter er op imod 40%. Smerter er derfor et almindeligt symptom, som bør behandles tidligt og effektivt. Desværre tyder meget på, at smerter underbehandles hos den akutte patient og årsager hertil er multifaktorielle.

Formål

At evaluere effekten og sikkerheden af intravenøs fentanyl til akutte præhospitale patienter med smerter administreret af ambulancereddere i Region Midtjylland. Desuden at identificere risikofaktorer for manglende smertebehandling af præhospitale patienter med hoftebrud transporteret med ambulancer.

Metode

Der indgår tre separate studier:

  • Anvendelse af fysiske ambulancejournaler i papirform til at identificere alle akutte patienter, der har fået fentanyl. Herfra ekstraheres personspecifikke oplysninger om fentanyl behandling, smerteintensitet samt vitale parametre.
  • Ambulancestationerne i regionen cluster-randomiseres til vanlig instruks (2 μg/kg fentanyl per transport) eller mere liberal instruks (3 μg/kg fentanyl per transport). Data ekstraheres fra elektronisk præhospital patientjournal (PPJ) og sammenholdes med oplysninger fra vagtcentralens register (EVA2000).
  • Her undersøges forekomsten af administreret fentanyl til patienter med hoftebrud transporteret i ambulance samt hvilke forhold der er associeret med manglende smertebehandling. Patienter er identificeret i Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud og sammenholdt med data fra Amphi, EVA2000, landspatient- og CPR registret.

Samarbejder

Hovedvejleder: 
Lone Nikolajsen, overlæge, ph.d., dr.med. Operation og Intensiv Afdeling Syd og Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital.

Medvejledere:
Hans Kirkegaard, overlæge, professor, dr.med. Center for Akutforskning og Præhospitalet, Aarhus Universitet. 

Erika Frischknecht Christensen, professor, Center for Præhospital og Akutforskning, Aalborg Universitet.

Kontakt

Læge, ph.d. studerende
Kristian Dahl Friesgaard
Telefon: 2511 3204
Mail: krtchr@rm.dk