Præhospitalet får mange henvendelser vedrørende ønske om data på patienter. Det kan for eksempel være patienter, der har kørt med ambulance, akutlægebil eller som har været i anden form for kontakt med Præhospitalet. Hvis du ønsker at arbejde med præhospitale data som en del af et forskningsprojekt, bedes du henvende dig allerede i idéfasen. 

Hvis vi finder projektet forskningsmæssigt interessant afholder vi indledningsvis et uforpligtende møde og vurderer mulighederne for videre samarbejde. 

Vi er aktive i hele processen

Præhospitalets forskningsenhed vil gerne være aktive deltagere i hele processen. Det vil sige, at vi er med til at opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, udarbejde protokol, indsamle data, udføre interventioner, samle og bearbejde resultater, fortolke data og udfærdige manuskript.   

Kontakt os

Har du spørgsmål til forskningsafdelingen eller er du interesseret i at blive en del af vores stab af forskningsmedarbejdere, bedes du henvende dig via mail til praehospital.forskning@rm.dk.