Visionen for den præhospitale forskning er at skabe 'skelsættende viden til gavn for patienten'.

Strategiske indsatsområder 

Forskning og udvikling ønsker at skabe gode og solide rammer for forskning. Det sker blandt andet gennem de strategiske indsatsområder:

  • Attraktivt forskningsmiljø
  • Patientnær forskning
  • Forskning for alle faggrupper
  • Tidstro data
  • Samarbejde på tværs

Forskningstemaer

Vores nye forskningsstrategi har tre forskningstemaer i centrum, som alle  bidrager til visionen skelsættende viden til gavn for patienten. Fælles for temaerne er, at der er særligt fokus på de patienter, der er kritisk syge eller kommet til skade og har brug for hurtig hjælp, også kaldet ’First Hour Quintet’.

Forskningstemaerne er:

  • Kritisk beslutningstagning: I præhospitalt regi skal forskellige personalegrupper ofte tage kritiske beslutninger på et sparsomt beslutningsgrundlag og under tidspres. Forskningen skal blandt andet være med til at øge den diagnostiske præcision, sikre hurtig vurdering af patienten og dermed også rette behandling, hurtigst muligt.

  • Kritiske interventioner: Vi anvender i stigende grad avanceret diagnostik og behandling helt ude ved patienten i hjemmet eller på skadestedet. Derfor skal forskningen blandt andet fokusere på udvikling og sikker afprøvning af kritiske interventioner i form af fx nye behandlingsmæssige tiltag og lægemidler.
  • Mennesket og systemet: Det forskningsmæssige fokus er også rettet mod den koordinering, der konstant sker i den præhospitale setting. Forskningen skal gøre os klogere på, hvordan arbejdet er organiseret og give mulighed for at forbedre arbejdsgangene. Formålet er at skabe samenhængende patientforløb af høj kvalitet, som er både sikre og smidige.

Hent forskningsstrategi 2020-2025.