Præhospitalets lægefaglige direktør 

Palle Juelsgaard
Telefon: 7841 4901
Mail: paljue@rm.dk

Ansvarsområde: Overordnet forskningsledelse

Forskningsleder 

Ulla Væggemose
Telefon: 7841 4912
Mail: ulla.vaeggemose@ph.rm.dk
Ansvarsområde: Administrativ forskningsledelse, planlægning og koordination

Professor

Vacant
Ansvarsområde: Forskningsfaglig ledelse, -udvikling og strategiarbejde

Seniorforsker

Tine Bennedsen Gehrt
Mail: tingeh@rm.dk
Forsknings- og ansvarsområde: Vejledning, psykologiske aspekter af præhospital forskning, mennesket og systemet

Klinisk Lektor

Leif Rognås
Telefon: 4029 1697
Mail: leifrogn@rm.dk
Ansvarsområde: Vejledning og undervisning 

Lektor, Ph.d., MD

Morten Thingemann Bøtker
Telefon: 6165 3175
Mail: morten.boetker@aarhus.rm.dk
Forsknings- og ansvarsområde: Præhospital åndenød, Point-of-care diagnostik, undervisning

Lektor, Ph.d., MD

Lars Wiuff Andersen
Telefon: 5178 1511
Mail: lawian@rm.dk
Forskningsområder: Hjertestop, bedøvelse til operation, sepsis. Ansvarsområder: Randomiserede kliniske forsøg og Journal club

Postdoc, MD

Sophie-Charlott Seidenfaden
Telefon: 4030 2641
Mail: sophseid@rm.dk
Forskningsprojekt: PreTBI – om patienter med mild til moderat hovedtraume

Ph.d. studerende, MD

Martin Faurholdt Gude  
Telefon: 2534 3621
Mail: martgude@rm.dk
Forskningsområde: Identificering og visitation af apopleksipatienter

Ph.d. studerende, MD speciallæge i anæstesi

Jesper Fjølner
Telefon: 2655 5592
Mail: jespfjoe@rm.dk
Forskningsområde: Præhospitale hjertestop, HEROIC 

Ph.d. studerende, MD

Mikael Fink Vallentin
Telefon: 
Mail: coca.trial@rm.dk
Forskningsområde: Præhospitale hjertestop, COCA