Det er med stor glæde, at vi hermed lancerer Præhospitalets nye Forskningspulje. Første ansøgningsfrist er den 4. maj, og ansøgningen vurderes på Forskningsrådets møde den 9. maj.

Præhospitalets Forskningspulje yder økonomisk støtte til forskning gennemført i regi af Præhospitalet, Region Midtjylland. Her kan du søge økonomisk støtte til fx lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på forskning, konferencedeltagelse, udgifter i forbindelse med publicering af videnskabelig artikel mm.

Forskningspuljen har på årlig basis 250.000 kr. til uddeling. Ansøgningerne behandles i Forskningsrådet, der mødes fire gang årligt. 

Ansøgningsfrister 2022

  • 4. maj kl. 12.00
  • 1. september kl. 12.00
  • 16. november kl. 12.00

Hvem kan søge?

  • Alle ansatte i Præhospitalet
  • Andre regionalt ansatte medarbejdere med tilknytning til Forskning og Udvikling, Præhospitalet
  • Øvrige fx studerende med tilknytning til Forskning og Udvikling, Præhospitalet

Hvad kan du søge til?

Du kan søge om økonomisk støtte til fx

  • Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på forskning
  • Konferencedeltagelse i forbindelse med egen præsentation
  • Udgifter i forbindelse med publicering af videnskabelig artikel

Ansøgninger, der knytter an til Præhospitalets Forskningsstrategi 2020-2025 og/eller den præhospitale strategi og handleplan (under udvikling), vil blive prioriteret. 

Hvordan søger du?

1. Hent ansøgningsskemaet her.

2. Udfyld skemaet.

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indeholde et kortfattet budget, hvilket skal fremgå af skemaet. Udfyld venligst alle felter. Husk at få det underskrevet af din/relevant afdelingsledelse. Ansøgninger, der mangler afdelingsledelsens underskrift, bliver ikke behandlet.

Har du inden for de sidste to år fået bevilget støtte til dette eller andre projekter, skal du udarbejde en kortfattet redegørelse med angivelse af de opnåede resultater. Redegørelsen skal vedhæftes ansøgningen. Ellers kræves ingen yderligere dokumentation.

3. Scan skemaet og send det elektronisk til Forskning og Udvikling: praehospital.forskning@rm.dk.

Ansøgeren får direkte besked hurtigst muligt efter behandling af ansøgningerne. 

Kontakt for yderligere info
Forskningsleder Ulla Væggemose
Mail: ulla.vaeggemose@ph.rm.dk
Mobil: +45 6083 8630