Fokus for Præhospitalets forskning er at sikre evidensbaseret præhospital indsats, samt at synliggøre mulighederne for at udvikle og forbedre det samlede præhospitale forløb. Herunder optimering af prioritering, disponering og koordinering af de præhospitale ressourcer, samt afprøvning af ny teknologi og nye patientbehandlingstyper.

Vi forsker bredt inden for det præhospitale område

Præhospital indsats handler ikke kun om patientbehandling. I al præhospital indsats udgør logistik, teknologi, kommunikation, kultur og etik et centralt element. Derfor ønskes en bred forskning baseret på flere typer af metoder. 

Strategiske fokusområder 

Forskningen i Præhospitalet forventes udfoldet indenfor disse fire strategiske områder:

  • Critical decision making.
  • Udvikling og afprøvning af kliniske procedurer, ny teknologi samt Point-of-Care diagnostik og behandling.
  • Sammenhængende patientforløb og overgange på tværs af sektorer i samarbejde med de relevante medicinske specialer og primærsektoren samt et udbygget samarbejde med Center for Akutforskning.
  • Forskning og udvikling indenfor præhospital organisationsdesign, patientsikkerhed og uddannelse.