Præhospitalets forskningsafdeling er formelt forankret under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Formålet med samarbejdet er at øge kvaliteten og evidensen i sundhedsvæsenets tilbud om sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Det sker på højeste internationale niveau til gavn for befolkningen og patienterne i Region Midtjylland.

Landsdækkende samarbejder

Da det præhospitale område er så ensartet opbygget i hele landet, er der helt unikke muligheder for landsdækkende præhospital forskning. Der er stor vilje til at samarbejde på tværs af de fem præhospitale organisationer. Præhospitalets forskningsafdeling har et veletableret samarbejde med de forskellige medicinske snitfladespecialer, som er aktive i præhospitale forskningsprojekter.

Internationale samarbejder

Det landsdækkende samarbejde prioriteres meget højt og er helt nødvendigt for at kunne markere os internationalt. Forskningsenheden har veletablerede samarbejder i skandinavisk regi, og ønsker på sigt at opbygge flere internationale samarbejder.