Præhospitalets forskningsafdeling er formelt forankret under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Formålet med samarbejdet er at øge kvaliteten og evidensen i sundhedsvæsenets tilbud om sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Det sker på højeste internationale niveau til gavn for befolkningen og patienterne i Region Midtjylland.

Landsdækkende samarbejder

Der er stor vilje til at samarbejde på tværs af de fem præhospitale organisationer og unikke muligheder for landsdækkende præhospital forskning. Præhospitalets forskningsafdeling har desuden et veletableret samarbejde med de forskellige medicinske specialer, som er aktive i præhospitale forskningsprojekter.

Internationale samarbejder

Det landsdækkende samarbejde prioriteres meget højt og er helt nødvendigt for at kunne markere os internationalt. Forskningsenheden har veletablerede samarbejder i skandinavisk regi og ønsker på sigt at opbygge flere internationale samarbejder. 

Læs mere om præhospital forskning og vores eksterne samarbejder.

Har du idéer til projekter, bedes du downloade dette projektskema. Beskriv projektet og send til os, så vi har et godt fælles grundlag at arbejde videre med. Kontakt os på: praehospital.forskning@rm.dk