Præhospitalets forskningsenhed arbejder på at udvikle og forbedre patientbehandlingen. Forskningsaktiviteten omkring tidlig sygdomserkendelse, indledende livreddende diagnostik, behandling og forebyggelse vokser. Hos Præhospitalet i Region Midtjylland bidrager vi aktivt til denne vidensudvikling.

Vi har ansvaret for patienterne på landevejen

Præhospitalet i Region Midtjylland har ansvaret for "patienterne på landevejen". Lige fra AMK-vagtcentralen modtager 1-1-2 opkaldet og indtil personalet på ambulancerne overdrager patienten til hospitalet. Det gælder både kronisk syge patienter, akut tilskadekomne og tidskritiske patienter med mange forskellige sygdomme og tilstande.

Vi prioriterer samarbejder højt

Netop derfor samarbejder Præhospitalets forskningsenhed tæt med mange medicinske snitfladespecialer om forskningsprojekter og udvikling af optimerede sammenhængende patientforløb.  

Kontakt Forskning og Udvikling


Olof Palmes Allé 34 1. sal
8200 Aarhus N
Telefon: 7841 4848
Mail: forskning@ph.rm.dk

Hovedpostkassen har fast vagt i dagtid på hverdage. Vagten sender post videre til rette medarbejder. Du får derfor hurtig og sikker hjælp ved at sende dertil.

Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, bedes du benytte denne sikre mail gennem borger.dk.

 ...
- Det er en særlig udfordring at forske i det akutte patientforløb. Her skal undersøgelser, behandling og patientjournal ofte gennemføres, mens ambulancen kører med udrykning og i et tæt samarbejde mellem mange faggrupper. Men formålet er klart at gøre en forskel for patienten og at skabe mere sammenhængende patientforløb.

Hans Kirkegaard, Professor i Akutmedicin