Patientnær forskning

Præhospitalets forskningsenhed arbejder på at udvikle og forbedre patientbehandlingen. Ambitionen er at udvikle skelsættende viden, der kan sikre en evidensbaseret præhospital indsats og forbedre patientens samlede forløb. 

Vi forsker bredt og på tværs

Præhospital indsats handler også om logistik, oranisation, teknologi, kommunikation, kultur og etik. Derfor ønskes en bred forskning, som udføres af mange faggrupper og er baseret på flere typer af metoder. Vi samarbejder blandt andet med hospitalerne og den primære sektor om forskningsprojekter. Vores fem strategiske indsatsområder er:

  • Attraktivt forskningsmiljø
  • Patientnær forskning
  • Forskning for alle faggrupper
  • Tidstro data
  • Samarbejde på tværs

Forskningstemaer

Vi har særlig fokus på forskning for de patienter, der er kritisk syge eller kommet til skade, og har brug for hurtig hjælp. (Kaldes også "First hour Quintet"). De tre centrale forskningstemaer er: 

  • Kritisk beslutningstagning
  • Kritiske interventioner
  • Mennesket og systemet

Læs mere om Præhospitalets forskningsstrategi.