Præhospitalets forskningsenhed arbejder på at udvikle og forbedre patientbehandlingen. Forskningsaktiviteten omkring tidlig sygdomserkendelse, indledende livreddende diagnostik, behandling og forebyggelse vokser. Hos Præhospitalet i Region Midtjylland bidrager vi aktivt til denne vidensudvikling.

Vi har ansvaret for patienterne på landevejen

Præhospitalet i Region Midtjylland har ansvaret for "patienterne på landevejen". Lige fra AMK-vagtcentralen modtager 1-1-2 opkaldet og indtil personalet på ambulancerne overdrager patienten til hospitalet. Det gælder både kronisk syge patienter, akut tilskadekomne og tidskritiske patienter med mange forskellige sygdomme og tilstande.

Vi prioriterer samarbejder højt

Netop derfor samarbejder Præhospitalets forskningsenhed tæt med mange medicinske snitfladespecialer om forskningsprojekter og udvikling af optimerede sammenhængende patientforløb.