Ambulance indefra

 

I regional drift er der tre former for vagter:

  • Døgnvagter (87 døgnvagter pr. år)
  • Effektive 12-timers vagter (dag/nat)
  • Effektive vagter på dagberedskaber

Nedenfor kan du se eksemler på vagtrul på hhv. døgnvagt og de effektive 12-timers vagter. 

Døgnvagter

På FOA-overenskomsten er man ansat til at arbejde 87 døgnvagter pr. år. I den nuværende drift varetages døgnvagten på et fast døgn 92-vagtrul.

Alle døgnvagter vil derfor have 5 plukdøgn, som er døgnvagter du skal have fri på uden selvafløsning. Plukdøgn planlægges i samarbejde med ledelsen.

Ferie afvikles som selvafløsende og i henhold til ferieloven samt de lokale retningslinjer.

Eksempel på vagtrul: Døgnvagt - ren AMB drift

Eksempel på vagtrul: Døgnvagt - samdrift ALB/AMB

Effektive 12 timers vagter (dag/nat)

De effektive vagter på døgndækkende beredskaber varetages som 12-timers vagter (dag = kl. 07.00-19.00 og nat = kl. 19.00-07.00).

I nedenstående oversigt fremgår vagtafviklingen i form af et vagtrul, der består af dag/nat/fire fridage. Dermed underpræsteres der med et antal timer i forhold til årsnormen. De manglende timer fra vagterne bruges blandt andet på uddannelse og andre normtidsregulerende vagter, efter aftale med ledelsen.

Om at afvikle ferie i effektive vagtrul:

  • Sommerferie: Der skal afholdes 14 dages sammenhængende sommerferie. Det betyder, at hver mand skal afløses i 6 vagter. I i et ferierul, hvor der arbejdes dag/nat/2 fridage, kan fire mand fx holde ferie ad gangen.
  • De resterende feriedage skal lægges ind over resten af året. Dette aftales lokalt med vagtholdet og vagtplanlægger/ledelsen.

Eksempel på vagtrul - effektive 12 timers vagter