Finder du ikke svar på dit spørgsmål? Så send en mail til redder@ph.rm.dk.  Hvis vi vurderer, at dit spørgsmål er relevant for mange, tilføjer vi det her i FAQ.

Hvordan holder jeg mig informeret?

I FAQ er spørgsmål organiseret i temaer. Du kan også finde svar på dine spørgsmål ved at gå ind på siderne i venstre menuen. 

FAQ - OM JOBSØGNING

FAQ - OM LØN OG ANSÆTTELSE

FAQ - OM REGIONAL DRIFT, FORÅRET 2021

FAQ - ANDRE VIGTIGE SPØRGSMÅL

.........................................................................

 

FAQ - OM JOBSØGNING

Hvor kan jeg se, hvis der bliver slået stillinger op som ambulancebehandler i Præhospitalet?

Nye stillinger bliver slået op på Præhospitalets jobside. 

Alle interesserede ambulanceassistenter, behandlere og paramedicinere er velkomne til at søge job i Præhospitalet.

Læs mere om at søge job som redder i Præhospitalet.

 

Hvordan kvalificerer man sig til at køre akutlægebil?
Hvis du søger om funktionen som lægeassistent på akutlægebilen, skal du være ambulancebehandler eller paramediciner og have minimum 2 års operativ erfaring. Hvis du ansættes til at køre akutlægebil, vil du også komme til at køre ambulancer.

 

Er det et krav, at jeg skal være autoriseret som ambulancebehandler?
Der er ikke krav om autorisation før i år 2024. Hvis du er i ansættelse som ambulancebehandler/paramediciner og søger en stilling ved Region Midtjylland, er der dermed ikke krav om autorisation før 2024.

 

Kan man blive ansat som meritbehandler?
Ja, du vil som assistent under merituddannelse til behandler kunne søge job i den regionale drift og fortsætte din uddannelse der. 


Kan man ansøge om at blive instruktør/supervisor i den regionale drift?
Ved overgangen til ny kontraktperiode 1. december 2021 hjemtager Region Midtjylland den samlede efteruddannelsesopgave. Til dette formål planlægges med, at alle leverandører bidrager til et instruktørkorps. Instruktørstillinger i den regionale ambulancetjeneste vil blive slået op i 2021.

 

Kan jeg søge, hvis jeg er elev?
Er du ambulancebehandlerelev i et af område, der hjemtages, skal du tage kontakt til din nærmeste leder/elevansvarlige ift. at få afklaret dine muligheder.

Ønsker du at søge en stilling som ambulancebehandlerelev, er du meget velkommen til at sende os en ansøgning. Vi slår elevstillinger op igen i december 2020, med opstart forår/efterår 2021.

Læs mere om optagelse til ambulancebehandlerelev her.


FAQ - OM LØN OG ANSÆTTELSE

Hvilken overenskomst kommer jeg på, og hvordan ser lønnen ud?
Ambulancepersonalet ansættes på FOAs overenskomst for ambulanceuddannet personale.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold her.


Hvad betyder et skifte til Region Midtjylland for min pension?
Som ansat i Region Midtjylland får du 14 % af din løn som fuld arbejdsgiverbetalt pension. Pensionen indbetales jf. FOA-overenskomsten til Pen-Sam-Liv.

Region Midtjylland har ingen indflydelse på valg af pensionsselskab.
Pensionsselskabet er bestemt af overenskomsten. Spørgsmål vedr. pensionsselskab skal afklares via den faglige organisation (FOA). Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at samle sin pension i samme pensionsselskab i forbindelse med et jobskifte.
Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her. 

 

FAQ - GENERELT OM REGIONAL DRIFT, BASER mm. 

Hvor mange ambulancer skal regionen selv drive, fra hvilke baser og hvornår?

Region Midtjyllands Præhospital skal fra 1. kvartal 2021 drive alle regionens 10 akutlægebiler og 21 af 69 ambulancer. Læs mere på siden: De nye regionale beredskaber foråret 2021.

Regionsrådet har den 28. oktober 2020 besluttet, at regionen hjemtager yderligere 21 ambulancer decembr 2021. Læs mere på siden: De nye regionale beredskaber december 2021.

Hvordan er tidsplanen for start på de nye beredskaber og hvilke vagtformer kan forventes?

Læs mere på siden:  Nye regionale beredskaber forår 2021.

Vedr. hjemtagning december 2021 kommer der tidsplaner senere på siden: De nye regionale beredskaber december 2021.

 

Hvor ligger de baser, som Regionen stiller til rådighed for private leverandører?
Læs mere om baser på siden: Placering af baser.

 

Hvordan kommer vagterne til at se ud?

  • Døgnvagter (87 døgnvagter pr. år)
  • Effektive 12-timers vagter
  • Effektive vagter på dagberedskaber

Læs mere om vagtrul og vagtformer, hvordan det er at være ansat på døgnvagt på FOA-overenskomst osv. på siden: Vagtrul og vagtformer


Læs mere om samdrift af forskellige beredskaber på siden:

Samdrift af akutlægebiler og ambulancer. 

 

FAQ - ANDRE VIGTIGE SPØRGSMÅL

Hvilke planer er der for paramedicinere?
Regionsrådet har besluttet, at der skal arbejdes frem mod, at 40 % af ambulancepersonalet er paramedicinere – på tværs af leverandører.

Vi vil i den regionale ambulancetjeneste være ambitiøse med denne vision for paramedicinerbemanding.  Mulighederne for at få paramediciner-uddannelse vil derfor blive øget betydeligt. 

 

Er der særlige personalegoder for ansatte i Region Midtjylland?
Præhospitalet er en del af Region Midtjylland, der har i alt 28.000 ansatte. Som ansat i Region Midtjylland får du adgang til en række personalegoder, fx feriehuse, fitnessaftaler, bruttolønsordninger og rabat til kurser på Folkeuniversitetet.

Læs mere om Region Midtjyllands personalegoder.

 

Hvordan er det at være ansat i Præhospitalet, Region Midtjylland?

Som ambulanceredder bliver du ansat i Præhospitalet. Du kan læse mere om Præhospitalet på hjemmesiden: www.ph.rm.dk

Præhospitalets jobside kan du møde flere af medarbejderne.   

Se fx en kort film med en regionalt ansat Paramediciner

Læs artikel med ambulanceredder, som fortæller om udfordringer, glæder og det gode samarbejde med kollegerne.

Præhospitalet har egen personaleforening med ca. fem sjove og hyggelige arrangementer hvert år. Medlemmerne står selv for idéer til arrangementerne, som kan spænde vidt, men altid indeholder et godt måltid.

 

 

 

 

Kontakt os

Find kontaktinfo til ledelse og sekretariat for akutlægebiler og ambulancer.

Mail til: redder@ph.rm.dk
Angiv evt. hvem mailen er til.

Vi svarer hurtigst muligt.

Kontakt Præhospitalet


Olof Palmes Allé 34 1. sal
8200 Aarhus N
Telefon: 7841 4848
hovedpostkasse@ph.rm.dk


Skriv sikkert til os 
- hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger.
Hovedpostkassen har fast vagt i dagtid på hverdage. Vagten sender post videre til rette medarbejder, så du får hurtig og sikker hjælp.