Finder du ikke svar på dit spørgsmål?

Så send gerne en mail til redder@ph.rm.dk.  Vi svarer hurtigst muligt. Hvis vi vurderer, at dit spørgsmål er relevant for mange, tilføjer vi det her i FAQ.

I FAQ er spørgsmål organiseret i temaer. Du kan også finde svar på mange spørgsmål ved at gå ind på siderne i venstre menuen. 

Hvordan holder jeg mig informeret?

Vi fik mange gode spørgsmål på informationsmøderne og arbejder på at få lagt svar ud her på hjemmesiden, snarest.

FAQ - OM JOBSØGNING

FAQ - OM LØN OG ANSÆTTELSE

FAQ - OM REGIONAL DRIFT, BASER MM.

FAQ - ANDRE VIGTIGE SPØRGSMÅL

..................................................................................

NYT: Fyraftensmøder ved FOA juni/juli

Kom og mød din kommende fagforening. På møderne vil FOA præsentere den gældende overenskomst, der dækker ambulanceassistenter, ambulancebehandlere og paramedicinere som er ansat i det offentlige.

FOA er vært ved et lettere måltid og du får rig lejlighed til at stille spørgsmål. Møderne foregår Onsdag den 10. juni, mandag den 22. juni og torsdag den 2. juli, fra 18-21.00

Læs mere om FOA's fyraftensmøder.

 

FAQ - OM JOBSØGNING

Hvornår kan jeg søge og hvordan foregår ansættelsen?

Stillingerne er slået op på Præhospitalets jobside. 

Alle interesserede ambulanceassistenter, behandlere og paramedicinere er velkomne til at søge job i Præhospitalet, uanset hvor man arbejder i øjeblikket.

Bemærk: Ansøgningsfrist til job i den regionale ambulancedrift i Region Midtjylland er udskudt til søndag den 9. august 2020. Baggrunden er den ekstra-ordinære situation med corona-krisen og et ønske fra redderside om at rykke datoen.

Alle ansøgere, der har en relevant uddannelse, får tilbudt en samtale. Vi bestræber os på at sikre tidlig afklaring, således at du senest fire måneder før driftsstart får at vide, om du har fået jobbet. 

Læs mere om at søge job som redder i Præhospitalet.


Hvilken indflydelse får man på tjenestested og vagtform?
Vi vil forsøge i størst muligt omfang at tage højde for, hvilken station du ønsker at arbejde på.

I ansøgningsmodulet kan du opgive ønsker om tjenestested og vagtform, i prioriteret rækkefølge, så vi kan tage det med i betragtning i ansættelserne. Der vil være mulighed for at afklare nærmere ønsker ved ansættelsessamtalen.

 

Hvordan kvalificerer man sig til at køre akutlægebil?
Hvis du søger om funktionen som lægeassistent på akutlægebilen, skal du være ambulancebehandler eller paramediciner og have minimum 2 års operativ erfaring. Er du interesseret i at køre akutlægebil, kan du angive det i din ansøgning. Hvis du ansættes til at køre akutlægebil, vil du også komme til at køre ambulancer.

 

Er det et krav, at jeg skal være autoriseret som ambulancebehandler?
Der er ikke krav om autorisation før i år 2024. Hvis du er i ansættelse som ambulancebehandler/paramediciner og søger en stilling ved Region Midtjylland, er der dermed ikke krav om autorisation før 2024.

 

Kan man blive ansat som meritbehandler?
Ja, du vil som assistent under merituddannelse til behandler kunne overgå til den regionale drift og fortsætte din uddannelse der. Du søger som ambulancebehandler og angiver i din ansøgning, at du er i gang med merituddannelsen til ambulancebehandler.

 

Kan man søge som et samlet beredskab/makkerpar?
Der bliver tale om individuelle ansættelser. Ansøgerne kan i ansøgningsskemaet prioritere, hvilken by/station der søges i. Hvis der i øvrigt er specifikke ønsker, kan det bemærkes i ansøgningen (eller under samtalen).

 

Kan man ansøge om at blive instruktør/supervisor i den regionale drift?
Ved overgangen til ny kontraktperiode 1. december 2021 hjemtager Region Midtjylland den samlede efteruddannelsesopgave. Til dette formål planlægges med, at alle leverandører bidrager til et instruktørkorps. Instruktørstillinger i den regionale ambulancetjeneste vil blive slået op i 2021.

 

Hvordan søger jeg en stilling, hvis jeg bliver færdiguddannet i perioden efter ansøgningsfristen og inden driftstart?
I så fald søger du en stilling som færdiguddannet behandler. Du skriver i ansøgningen (fx under nuværende tjenestested), at du er elev på nuværende tidspunkt, og hvornår du afslutter din uddannelse

 

Kan jeg søge, hvis jeg er elev?
Der kommer mere info om dette spørgsmål, snarest :-)


FAQ - OM LØN OG ANSÆTTELSE

Hvilken overenskomst kommer jeg på, og hvordan ser lønnen ud?
Ambulancepersonalet ansættes på FOAs overenskomst for ambulanceuddannet personale.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold her.


Hvad betyder et skifte til Region Midtjylland for min pension?
Som ansat i Region Midtjylland får du 14 % af din løn som fuld arbejdsgiverbetalt pension. Pensionen indbetales jf. FOA-overenskomsten til Pen-Sam-Liv.

Region Midtjylland har ingen indflydelse på valg af pensionsselskab.
Pensionsselskabet er bestemt af overenskomsten. Spørgsmål vedr. pensionsselskab skal afklares via den faglige organisation (FOA). Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at samle sin pension i samme pensionsselskab i forbindelse med et jobskifte.
Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her. 

 

FAQ - GENERELT OM REGIONAL DRIFT, BASER mm. 

Hvor mange ambulancer skal regionen selv drive, fra hvilke baser og hvornår?
Region Midtjyllands Præhospital skal fra 1. kvartal 2021 drive alle regionens 10 akutlægebiler og 21 af 69 ambulancer.

Vil du vide hvor de regionale baser kommer til at ligge eller hvor de baser, som vi stiller til rådighed for kommende leverandører skal ligge?

Læs mere på siden: De nye regionale beredskaber.

 

Hvordan er tidsplanen for start på de nye beredskaber og hvilke vagtformer kan forventes?

Læs mere på siden:  Tidsplan for nye regionale beredskaber og vagtformer.

 

Hvor ligger de baser Regionen selv skal drive ambulancer og akutlægebiler fra?
Vi kan først blive mere præcise på placeringen, når vi har indgået alle lejeaftaler. Foreløbig kan vi fortælle, at de faste baser skal ligge i følgende byer/områder:

Herning, Holstebro, Silkeborg, Kjellerup, Galten, Aarhus V, Aarhus S, Aarhus C, Risskov, Randers NØ. Derudover skal der ligge en fremskudt base i Virklund.

Læs mere på siden: De nye regionale beredskaber.


Hvad er det for nogle baser, som Region Midtjylland vil stille til rådighed for kommende leverandører?
Region Midtjylland har besluttet selv at etablere og drive et større antal baser for ambulancer og sygetransport. Disse baser stilles til rådighed for andre leverandører, og skal gøre det lettere for dem at starte ambulancedrift. 

Se placeringerne på siden: De nye regionale beredskaber.

 

Hvordan kommer vagterne til at se ud?

  • Døgnvagter (87 døgnvagter pr. år)
  • Effektive 12-timers vagter
  • Effektive vagter på dagberedskaber

Læs mere om vagtrul og vagtformer, hvordan det er at være ansat på døgnvagt på FOA-overenskomst osv. på siden: Vagtrul og vagtformer


Læs mere om samdrift af forskellige beredskaber på siden:

Samdrift af akutlægebiler og ambulancer. 

 

FAQ - ANDRE VIGTIGE SPØRGSMÅL

 

Hvilke planer er der for paramedicinere?
Regionsrådet har besluttet, at der skal arbejdes frem mod, at 40 % af ambulancepersonalet er paramedicinere – på tværs af leverandører.

Vi vil i den regionale ambulancetjeneste være ambitiøse med denne vision for paramedicinerbemanding.  Mulighederne for at få paramediciner-uddannelse vil derfor blive øget betydeligt. 

 

Er der særlige personalegoder for ansatte i Region Midtjylland?Præhospitalet er en del af Region Midtjylland, der har i alt 28.000 ansatte.Som ansat i Region Midtjylland får du adgang til en række personalegoder, fx feriehuse, fitnessaftaler, bruttolønsordninger og rabat til kurser på Folkeuniversitetet.

Læs mere om Region Midtjyllands personalegoder.

 

Hvordan er det at være ansat i Præhospitalet, Region Midtjylland?

Som ambulanceredder bliver du ansat i Præhospitalet. Du kan læse mere om Præhospitalet på hjemmesiden: www.ph.rm.dk

Præhospitalets jobside kan du møde flere af medarbejderne.   

Se fx en kort film med en regionalt ansat Paramediciner

Læs artikel med ambulanceredder, som fortæller om udfordrigner, glæder og det gode samarbejde med kollegerne.

Præhospitalet har egen personaleforening med ca. fem sjove og hyggelige arrangementer hvert år. Medlemmerne står selv for idéer til arrangementerne, som kan spænde vidt, men altid indeholder et godt måltid.