Regionsrådet besluttede den 28. oktober 2020, at Præhospitalet fra 1. december 2021 skal drive yderligere 21 ambulancer i den østlige del af regionen, mens Falck skal drive 26 ambulancer, primært i Vest. Falck skal også drive hovedparten af sygetransporten. 

Læs nyheden: 1. december markerer en milepæl i regional ambulancedrift.

Se også tidligere nyheder:

 


Samlet vil Præhospitalet fra december 2021 drive:

  • 42 ambulancer, primært i den østlige del af regionen, Horsens/Skanderborg/Randers/Djursland samt 5 sygetransporter.
  • alle 10 akutlægebiler.
  • en uddannelses- og kvalitetsenhed, der på tværs af leverandører varetager opgaverne i relation til den lægelige delegering, herunder efteruddannelse og kvalitetssikring for de kørende beredskaber.

Se hvilke beredskaber, der hjemtages december 2021.