Regionsrådet har onsdag den 28. oktober besluttet, at Præhospitalet fra december 2021 skal drive yderligere 21 ambulancer i den østlige del af regionen, mens Falck skal drive 26 ambulancer, primært i Vest. Falck skal også drive hovedparten af sygetransporten.

Læs nyheden: Region Midtjylland og Falck deler ambulancedriften 60/40

I Præhospitalet glæder vi os til opgaven. Vi glæder os også til at fortsætte det gode samarbejde med Falck og Samsø redningskorps og i fællesskab sikre, at borgerne i Region Midtjylland får akuthjælp af højeste kvalitet.


Samlet skal Præhospitalet fra december 2021 drive:

  • i alt 42 ambulancer, primært i den østlige del af regionen, Horsens/Skanderborg/Randers/Djursland samt 5 sygetransporter.
  • alle 10 akutlægebiler.
  • en uddannelses- og kvalitetsenhed, der på tværs af leverandører varetager opgaverne i relation til den lægelige delegering, herunder efteruddannelse og kvalitetssikring for de kørende beredskaber.

Se hvilke beredskaber, der hjemtages december 2021.