Ambulance

Hvilken overenskomst?

Som ambulanceredder i Region Midtjylland bliver du ansat efter overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og FOA. 

Hent overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for ambulanceuddannet personale. (Bemærk: åbner som en pdf)

Kontaktinfo til FOA
Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her. 

Hvad består min løn af? 

Den samlede løn består af:

 • grundløn
 • anciennitetstillæg
 • ulempe-/forskudttidstillæg
 • evt. individuelle tillæg
 • evt. overarbejdsbetaling
 • evt. områdetillæg.

Mere detaljeret om grundløn og tillæg

Grundløn og anciennitetstillæg
Hent en fuld oversigt over lønindplacering pr. 1. januar 2020. (Åbn pdf. fil)

Ulempe-/forskudttidstillæg
Der er indgået lokal afale om udbetaling af et fast månedligt tillæg for arbejde i forskudttid. Tillægget er baseret på en konkret beregning med udgangspunkt i, hvordan timerne falder hen over året i de enkelte vagtrul. I nuværende aftale med FOA er der tale om 1. Ulempetillæg for døgnvagt: 3.353 kr. pr. måned. 2. Ulempetillæg for effektiv 12-timers vagt: 3.910 kr. pr. måned.

Individuelle tillæg
Der er en række individuelle tillæg, som afhænger af den enkeltes ansættelsesaftale.

 • Områdereddertillæg:
  - er et pensionsgivende funktionstillæg på 2.650 kr. pr. måned. (Overenskomstbestemt)

 • Funktionstillæg for særlige ansvarsområder: 
  (gældende lokal aftale) Der ydes i den nuværende drift funktionstillæg, hvis man varetager særlige ansvarsområder som f.eks. baseansvar samt kollegastøtte/trivsel.
  - De baseansvarlige honoreres med et pensionsgivende tillæg på 12.000 kr./år.
  - Medarbejdere, der varetager funktionen vedr. kollegastøtte og trivsel, honoreres med et pensionsgivende tillæg på 7.500 kr./år.
  - Fremadrettet vil der også blive givet funktionstillæg til elevmentorer.

 • Tillæg ved ansættelse på flere baser (gældende lokal aftale): Iht. gældende lokalaftale ydes et gradueret tillæg for ansættelse ved to baser. Tillægget afhænger af afstanden mellem de to baser og udbetales pr. præsteret vagt på sekundærbase. Taksterne er:
  Op til 45 km: intet tillæg
  45-75 km: 165 kr. pr. vagt
  76-100 km: 195 kr. pr. vagt
  over 100 km: 250 kr. pr. vagt

Bagvagtsordning
I den nuværende drift er der mulighed for at indgå som bagvagt. Bagvagten står til rådighed og kan tilkaldes ved akut opstået sygdom eller øvrigt akut fravær. Bagvagten modtager et fast honorar pr. vagt, som aktuelt er på 1.600 kr. Hvis bagvagten aktiveres aflønnes til overarbejdsbetaling.

Overarbejdsbetaling
For overarbejde/ekstravagter aflønnes i henhold til overenskomstens bilag 1. D. stk. 1 og 2:

 • Hverdage (bortset fra lørdage, der er fastsat som frilørdage): timeløn + 50 % for de første tre timer efter normal arbejdstids ophør, øvrige timer timeløn + 100 %.
 • Lørdage, der er fastsat som frilørdage fra kl. 7-12, timeløn + 50 % for de første tre timer, øvrige timer 100 %
 • Søn- og helligdage: timeløn + 100 %.

Områdetillæg 
Områdetillægget er et tillæg til din grundløn, der afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Der er områdetillæg for beredskaber, der ligger i Aarhus og Skanderborg kommuner. Tillægget er på 400-700 kr.

Se flere eksempler på lønsammensætning 

Her kan du se et par eksempler på de nuværende ansattes lønsammensætning. For alle løneksempler gælder, at der herudover kommer evt. individuelle tillæg, evt. overarbejdsbetaling og evt. områdetillæg.

Se løneksempler for ambulancepersonale efter FOA-overenskomst, lønniveau pr. 1. januar 2020.

Link til pdf. fil - for print.


Hvordan ser min pension ud? 

Som ansat i Region Midtjylland får du 14 % af din løn som fuld arbejdsgiverbetalt pension. Pensionen indbetales jf. FOA-overenskomsten til Pen-Sam-Liv.

Region Midtjylland har ingen indflydelse på valg af pensionsselskab. Pensionsselskabet er bestemt af overenskomsten. Spørgsmål vedr. pensionsselskab skal afklares via den faglige organisation (FOA). Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at samle sin pension i samme pensionsselskab i forbindelse med et jobskifte.

Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her.

Vagtformer

Som regional ambulanceredder kan du enten arbejde i døgnvagt (i døgnvagt 87-rul), i effektiv i 12-timers vagt (dag/nat) eller i dagvagt på dagberedskaber.
Læs mere om vagtrul og vagtformer.