Ambulance

Hvilken overenskomst?

Som ambulanceredder i Region Midtjylland bliver du ansat efter overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og FOA. 

Hent overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for ambulanceuddannet personale. 

Kontaktinfo til FOA
Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her. 

Mere detaljeret om grundløn og tillæg for ambulancepersonale


Den samlede løn består af:

 • grundløn
 • anciennitetstillæg
 • ulempe-/forskudttidstillæg
 • evt. individuelle tillæg
 • evt. overarbejdsbetaling

Grundløn og anciennitetstillæg

Hent en fuld oversigt over lønindplacering pr. 1. oktober 2020

 

Ulempe-/forskudttidstillæg

Der er indgået lokalaftale om udbetaling af et fast månedligt tillæg for arbejde i forskudttid. Tillægget er baseret på en konkret beregning med udgangspunkt i, hvordan timerne falder hen over året i de enkelte vagtrul.  

 

Individuelle tillæg

Der er en række individuelle tillæg, som afhænger af den enkeltes ansættelsesaftale (tillæggene er angivet i 31/3-2018-niveau):

 • Områdereddertillæg (pensionsgivende)
  • Døgnvagt: 2.671 kr. pr. måned.
  • Effektiv: 3.476 kr. pr. måned

 • Funktionstillæg for særlige ansvarsområder (gældende lokal aftale): Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg, hvis man varetager særlige ansvarsområder som f.eks.:
  • Baseansvarlige: 12.000 kr./år.
  • Kollegastøtte og trivsel: 7.500 kr./år.
  • Elevmentor: 7.500 kr./år.

 • Midlertidigt funktionstillæg til ambulancereddere med mindre end 10 års beskæftigelse inden for overenskomstens område (tillæg jf. aftale med 3F og FOA om overgang for ambulancepersonale).
  • 0-4 års anciennitet: 18.000 kr./år
  • 4-10 års anciennitet: 12.000 kr./år

Rådighedsvagt (tidl. bagvagt)

Der foreligger lokalaftale om rådighedsvagter. Rådighedsvagten står til rådighed og kan tilkaldes ved akut opstået fraværssituation. Rådighedsvagten modtager et fast honorar pr. vagt på 1.600 kr. Hvis bagvagten aktiveres aflønnes til overarbejdsbetaling (100 %). Rådighedsvagterne er som udgangspunkt frivillige vagter, som redderne kan tilmelde sig efter eget ønske.

 

Overarbejdsbetaling

For overarbejde/ekstravagter aflønnes i henhold til overenskomstens bilag 1. D. stk. 1 og 2:

 • Hverdage (bortset fra lørdage, der er fastsat som frilørdage): timeløn + 50 % for de første tre timer efter normal arbejdstids ophør, øvrige timer timeløn + 100 %.
 • Lørdage, der er fastsat som frilørdage fra kl. 7-12, timeløn + 50 % for de første tre timer, øvrige timer 100 %
 • Søn- og helligdage: timeløn + 100 %.

Se flere eksempler på lønsammensætning 

Her kan du se eksempler på lønsammensætninger. For alle løneksempler gælder, at der herudover kommer evt. individuelle tillæg, evt. overarbejdsbetaling og evt. områdetillæg.

Løneksempler - assistent

Løneksempler - behandler

Løneksempler - paramediciner

Løneksempler - ST

Hvordan ser min pension ud? 

Som ansat i Region Midtjylland får du 14 % af din løn som fuld arbejdsgiverbetalt pension. Pensionen indbetales jf. FOA-overenskomsten til Pen-Sam-Liv.

Region Midtjylland har ingen indflydelse på valg af pensionsselskab. Pensionsselskabet er bestemt af overenskomsten. Spørgsmål vedr. pensionsselskab skal afklares via den faglige organisation (FOA). Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at samle sin pension i samme pensionsselskab i forbindelse med et jobskifte.

Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her.