Vi vil forsøge i størst muligt omfang at tage højde for, hvilken station du ønsker at arbejde på.

Når du søger en stilling, kan du i ansøgningsmodulet opgive ønsker om tjenestested og vagtform, i prioriteret rækkefølge, så vi kan tage det med i betragtning i ansættelserne. Der vil være mulighed for at afklare nærmere ønsker ved ansættelsessamtalen.

Samdrift af akutlægebiler og ambulancer

Vores ambition er at tilbyde alle reddere gode muligheder for at holde deres faglighed høj. Derfor vil vi sammensætte vagterne, så alle ser flest mulig patienter og så vidt muligt møder patienter med forskellig alvorlighedsgrad.

Det betyder, at alle lægeassistenter kommer til at køre ambulance cirka halvdelen af tiden og alle, der kører på en akutlægebil med lav aktivitet får mulighed for at kombinere med kørsel på en akutlægebil med høj aktivitet.

Reddere, der primært kører ambulance, vil på samme måde blive tilknyttet ambulancer med både høj og lavere aktivitet.

Vi planlægger følgende kombinationer af akutlægebilerne og ambulancerne:

  • Akutlægebil Silkeborg, ambulance i Silkeborg og ambulance Kjellerup.
  • Akutlægebil Viborg, ambulance i Silkeborg og ambulance i Kjellerup.
  • Akutlægebil Holstebro, akutlægebil Lemvig og ambulance i Holstebro
  • Akutlægebil Herning, akutlægebil Ringkøbing og ambulance i Herning
  • Akutlægebil Horsens og ambulance i Horsens
  • Akutlægebil Aarhus og ambulance i Aarhus
  • Akutlægebil Randers, akutlægebil Grenaa og ambulance i Randers 

Vagtrul og vagtformer

Der vil være tre former for vagter:

  • Døgnvagter (87 døgnvagter pr. år)
  • Effektive 12-timers vagter (dag/nat)
  • Effektive vagter på dagberedskaber

Læs mere om vagtrul og vagtformer her.