Samdrift af akutlægebiler og ambulancer

Vores ambition er at tilbyde alle ambulancereddere gode muligheder for at holde deres faglighed høj. Derfor sammensættes vagterne, så vi sikrer større ensartethed om de faglige kompetencer og alle ser flest mulig patienter og så vidt muligt møder patienter med forskellig alvorlighedsgrad.

Lægeassistenterne kører ambulance cirka halvdelen af tiden og alle, der kører på en akutlægebil med lav aktivitet får mulighed for at kombinere med kørsel på en akutlægebil med høj aktivitet.

Ambulancereddere, der primært kører ambulance, er på samme måde tilknyttet ambulancer med både høj og lavere aktivitet.

Akutlægebiler og ambulancerne danner 'par' således:

  • Akutlægebil Silkeborg, ambulance i Silkeborg og ambulance Kjellerup.
  • Akutlægebil Viborg, ambulance i Silkeborg og ambulance i Kjellerup.
  • Akutlægebil Holstebro, akutlægebil Lemvig og ambulance i Holstebro
  • Akutlægebil Herning, akutlægebil Ringkøbing og ambulance i Herning
  • Akutlægebil Horsens og ambulance i Horsens
  • Akutlægebil Aarhus og ambulance i Aarhus
  • Akutlægebil Randers, akutlægebil Grenaa og ambulance i Randers 

Vagtrul og vagtformer

Der er tre former for vagter:

  • Døgnvagter (87 døgnvagter pr. år)
  • Effektive 12-timers vagter (dag/nat)
  • Effektive vagter på dagberedskaber

Læs mere om vagtrul og vagtformer her.