Portræt Jan Fredslund med Rene i baggrunden

Interview med Jan Fredslund (tv), paramediciner med 21 års erfaring og en lang fortid hos Falck. I baggrunden ses lægeassistent René Tang.

Af Anna Glavind, Kommunikation, Præhospitalet


Hvorfor valgte du at søge job i Region Midtjylland?

Som mange andre reddere er jeg lidt et 'tryghedsdyr'. Vi er udsat for så meget sygdom og ulykke i vores daglige arbejde, at vi søger stabilitet på andre måder. For os opleves udbudsprocesser som utryghed, så da regionen begyndte at rasle med et kommende udbud, og der var mulighed for at søge job i regionen, gjorde jeg det. Jeg har altid været glad for at være i Falck og for mine muligheder der, men vurderede, at der på sigt ville være mere stabilitet i en ansættelse i Præhospitalet, og at de kunne tilbyde nogle af de udfordringer, jeg søgte.

 

Hvordan oplever du arbejdsmiljøet i dagligdagen?

Det er virkelig spændende at være med til at bygge den nye ambulancetjeneste op. Vi har som reddere fået lov til at præge udviklingen med f.eks. valg af båre og indretning af ambulancen. Der var lidt usikkerhed om løn og arbejdsvilkår i starten. Vi startede lidt på et blankt blad, men fik det løst sammen.

Både FOA og Regionen har været gode til at sætte driften i gang og vi har sammen skabt et rigtig godt socialt sammenhold på arbejdspladsen. Alle er hjælpsomme og indstillet på at få det bedste ud af det. Jeg er altid glad for at møde på arbejde, da mine kolleger sprudler af vilje og lyst til at gøre en indsats for syge og tilskadekomne patienter. Der er altid en masse fremstrakte hænder – fra både ledere og medarbejdere. Også da jeg kom til skade på en skiferie og fik brug for en længere sygemelding. I det hele taget mærker jeg en god stemning. Man oplever sig som en del af flokken, og føler sig også set af ledelsen.

Hvordan er dine løn- og arbejdsvilkår i forhold til før?

Jeg startede som lægeassistent i Aarhus med effektive vagter, men rykkede for et halvt år siden til Horsens, fordi jeg havde lyst til at prøve kræfter med stillingen, hvor man kører både lægebil og ambulance på døgnvagt. Det giver mulighed for, at man nogle dage arbejder helt selvstændigt med patienterne og andre dage får erfaringer fra det tætte teamarbejde med akutlægen om svært syge patienter. Jeg synes, det er en force, at regionen vægter det højt at kunne tilbyde kombinationsstillinger.

I forhold til løn er jeg i hvert fald ikke gået ned, men jeg har også lang anciennitet. Nogle af de yngre kan måske opleve en lønnedgang. Men de kan jo starte med at plusse det ekstra pension oveni, som man ikke længere selv skal betale. Det er en tredjedel af pensionen og for mit vedkommende 1.300 kroner om måneden. Dem får man jo udbetalt på et tidspunkt. Man kan desuden supplere sin grundløn med en række tillæg for diverse funktioner og ansvarsområder som f.eks. baseansvarlig, områderedder, elevansvarlig osv. Jeg får f.eks. et tillæg for min funktion i "kollegastøtte-ordningen".

Med hensyn til vagterne er det lidt svært at sammenligne. FOA har kun én model for døgnvagter, så det er fremadrettet mere overskueligt.  Jeg synes det fungerer godt med døgnvagtsrullet, hvor jeg præsterer 87 vagter om året med 5 plukdøgn, og der har ikke været problemer med at få dækket vagterne i ferieperioder.

 

Hvilke fremtidsudsigter ser du som redder i regionen?

Jeg synes, det er en styrke, at mange af tingene er under samme tag. Når man skal samarbejde på tværs af AMK, beredskab, akutmodtagelsen, lægebilen og ambulancen er det hurtigt at få sat noget i søen. Fra redderside har vi f.eks. i mange år efterlyst mere træning i håndtering af beredskabssituationer, hjemtagning af højrisikopatienter osv. Det får vi nu, og forhåbentlig vil vi også få mere træning på tværs af faggrupper som politi, brand og sygehuse.

Hvis jeg skal nævne noget, jeg savner indtil videre, så er det nok, at der kommer mere styr på den sundhedsfaglige efteruddannelse. Der er enkelte, der har været på 2 dages opdatering i Prehospital Trauma Life Support. Men der har været mange bolde i luften det sidste år og nu også corona, så der har ikke helt været den nødvendige systematik, når det gælder uddannelse. Jeg ser frem til, at Region Midtjylland får etableret deres eget uddannelsescenter, som skal være for alle reddere, uanset om de er ansat i privat eller offentlig regi. Og jeg vil gerne lige gøre opmærksom på, at der også er mulighed for intern efteruddannelse i regionens regi, som er gratis og åbne for flere faggrupper. Jeg er f.eks. tilmeldt et kursus som "Simulationsinstruktør".

For mit eget vedkommende er jeg meget optaget af den "kollegastøtte-ordning", jeg er ved at opbygge sammen med et par kolleger. Vi er blevet klædt godt på med 7 + 2 dages kursus ved Center for Beredskabspsykologi og er allerede begyndt at fungere som kollegastøtte. Det er en super god ordning, fordi det i nogle situationer er en bedre hjælp at tale med en kollega i stedet for en leder. Vi er i gang med at uddanne flere, lave pjecer osv. og håber snart at være på plads med kollegastøtte-medarbejdere på alle baser, så vi er klar til at tage rigtig godt imod de nye kolleger i 2021.

LÆS OGSÅ:

Interview med Ambulancechef Jan Kjær Madsen: "Skal jeg virkelig gå 50.000 kr. ned i løn?"

Interview med ambulancebehandler Mark Hotson: "Jeg forstår godt, at kolleger tænker på det med lønnen."

Fakta om sammensætning af løn og tillæg