LÆS OGSÅ:

Interview med Ambulancechef Jan Kjær Madsen: "Skal jeg virkelig gå 50.000 kr. ned i løn?"

Interview med paramediciner Jan Fredslund: "Jeg er måske lidt af et tryghedsdyr."

Interview med ambulancebehandler Mark Hotson: "Jeg forstår godt, at kolleger tænker på det med lønnen."

 

På FOA-overenskomst består lønnen af flere dele:

  • Grundløn, inklusiv grundlønstillæg
  • Anciennitetstillæg opnås efter 4 år og 10 år. (*anciennitet tæller fra man er færdiguddannet som redder)
  • Ulempe-/forskudttidstillæg: Der er i den nuværende drift indgået lokalaftale om udbetaling af et fast månedligt tillæg på 3.353 kr. pr. måned for døgnvagter og 3.910 kr. pr. måned for effektive 12-timers vagter.
  • Pension: Den arbejdsgiverbetalte pension på den regionale overenskomst er på 14 procent. Den kommer oveni grundlønnen og er fuldt arbejdsgiverbetalt.

 

Muligheder for ekstra tillæg for særlige opgaver og ansvar:

  • Områdereddertillæg: Tillægget udgør 2.650 kr./måned. Der forventes at blive behov for 15-20 områdereddere i den kommende drift.
  • Funktionstillæg: Der er en lokalaftale om funktionstillæg ved varetagelse af særlige ansvarsområder (baseansvar, kollegastøtte, elevansvar, højinfektionshold mv.). Tillægget ligger på omkring 7.500 kr./år.
  • Lokalaftale om bagvagtsordning: Bagvagten honoreres omkring 1.600 kr. pr. vagt. Hvis man kaldes ind honoreres det som overarbejde.

Se mere information på www.redder.rm.dk - herunder også FAQ