Regionale ambulancer

NYT:

 

Vi har nu overstået vinterens elevrekuttering.

Vi slår stillinger op igen til efteråret- nærmere info følger, når vi kender den præcise dato.

Se mere om optagelse og testforløbet.


 

Efter stor succes og positiv feedback fra de tidligere møder rundt i regionen, fortsætter vi vores roadtrip til de berørte baser.

Turen er nu kommet til Aarhus, hvor vi gerne vil mødes med de ambulancereddere, som kører fra baserne. Vi glæder os til en udbytterig dialog med så mange af jer som muligt.

Med på møderne er ambulancechef Jan Kjær Madsen og driftslederne Martin Steen Thomsen og Sammy Kristensen. Desuden vil tillidsrepræsentant Tobias Webber deltage den 10. december.

Møderne vil blive gennemført efter covid-19 anbefalingerne, så det bliver i små grupper, udendørs og med mundbind og god afstand.

Planen for Aarhus:

  • Arresøvej: 7. december kl. 09.00-11.00
  • Trindsøvej: 7. december kl. 11.30-14.00
  • Trindsøvej: 10. december kl. 13.00-15.30
 
BEMÆRK: Møderne er målrettet ambulancereddere, der bliver berørt af hjemtagning i december 2021. Vi forventer, at de fleste deltager på en af de baser, de typisk kører fra eller bor i nærheden af, men alle er velkommen til at deltage på den location, der passer bedst. 
 
Skulle du ønske at deltage et sted, hvor du ikke kender adressen, så send en mail til: redder@ph.rm.dk og spørg om der kan blive plads til en ekstra mand/kvinde.
 

Nye stillingsoplag:

Vi slår løbende stillinger op, som er relevante for ambulancereddere. Se de ledig stillinger på vores jobportal.


Ny regionsrådsbeslutning:

Regionsrådet besluttede onsdag den 28. oktober, at 60 % af ambulancerne i Region Midtjylland skal drives af regionen selv, mens Falck skal drive de resterende 40%. Med beslutningen har Region Midtjylland fordoblet sin andel, og det sker af hensyn til konkurrencen, siger formand Anders Kûhnau. 

I Præhospitalet glæder vi os til opgaven. Vi glæder os også til at fortsætte det gode samarbejde med Falck og Samsø redningskorps og i fællesskab sikre, at borgerne i Region Midtjylland får akuthjælp af højeste kvalitet.

Samlet skal Præhospitalet fra december 2021 drive

  • i alt 42 ambulancer, primært i den østlige del af regionen, Horsens/Skanderborg/Randers/Djursland samt 5 sygetransporter.
  • alle 10 akutlægebiler.
  • en uddannelses- og kvalitetsenhed, der på tværs af leverandører varetager opgaverne i relation til den lægelige delegering, herunder efteruddannelse og kvalitetssikring for de kørende beredskaber.

Oversigt over beredskaber

Se oversigt over hvilke beredskaber, der bliver regionale december 2021.

Se samlet oversigt over alle beredskaber fra december 2021, både regionalt, Falck og Samsø redningskorps. (PDF-fil)

Læs nyheden: Region Midtjylland og Falck deler ambulancedriften 60/40


Du er velkommen til at kontakt os

Har du har spørgsmål eller brug for mere information, så skriv til redder@ph.rm.dk. 

Du er også altid velkommen til at kontakte ledelsen af de regionale ambulancer og akutlægebiler.

 

Kontakt os

Find kontaktinfo til ledelse og sekretariat for akutlægebiler og ambulancer.

Mail til: redder@ph.rm.dk
Angiv evt. hvem mailen er til.

Vi svarer hurtigst muligt.

Kontakt Præhospitalet


Olof Palmes Allé 34 1. sal
8200 Aarhus N
Telefon: 7841 4848
hovedpostkasse@ph.rm.dk


Skriv sikkert til os 
- hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger.
Hovedpostkassen har fast vagt i dagtid på hverdage. Vagten sender post videre til rette medarbejder, så du får hurtig og sikker hjælp.