Regionale ambulancer

Nyt om hjemtagning og baser

Flytning af baser i Ørsted og Tirstrup forsinket
Regionsrådet besluttede i oktober 2019 følgende ændringer, der skulle træde i kraft 1. december 2021.

  • Ambulanceberedskabet i Ørsted flytter til Allingåbro
  • Ambulanceberedskabet i Tirstrup flytter til Kolind
  • Hvilebasen ved Juelsminde opgraderes til en sovebase.

Der er brug for mere tid til at finde nogle gode permanente baser i Allingåbro og Kolind, som på sigt både kan understøtte den daglige drift og samtidig er driftsøkonomisk fornuftig. Vi arbejder på at finde midlertidige løsninger.

Hvilebase i Juelsminde skifter placering
Den bedste placering for den kommende sovebase i Juelsminde er ikke fundet endnu. Basen fortsætter derfor foreløbig som hvilebase, men skifter fra 1. december placering til brandvæsenet i Klakring.


Aftale mellem Præhospitalet, 3F og FOA om overgang for ambulancepersonale

Præhospitalet, 3F og FOA har nu lavet en aftale, der skal sikre en god overgang for ambulancepersonalet i forbindelse med de tidligere og kommende hjemtagninger af ambulancer. Læs mere om aftalen her: Enighed om særlige vilkår til ambulancepersonale - Region Midtjylland (rm.dk)


Nye stillingsoplag:

Vi slår løbende stillinger op, som er relevante for ambulancereddere. Se de ledig stillinger på vores jobportal.


Ny regionsrådsbeslutning:

Regionsrådet besluttede onsdag den 28. oktober, at 60 % af ambulancerne i Region Midtjylland skal drives af regionen selv, mens Falck skal drive de resterende 40%. Med beslutningen har Region Midtjylland fordoblet sin andel, og det sker af hensyn til konkurrencen, siger formand Anders Kûhnau. 

I Præhospitalet glæder vi os til opgaven. Vi glæder os også til at fortsætte det gode samarbejde med Falck og Samsø redningskorps og i fællesskab sikre, at borgerne i Region Midtjylland får akuthjælp af højeste kvalitet.

Samlet skal Præhospitalet fra december 2021 drive

  • i alt 42 ambulancer, primært i den østlige del af regionen, Horsens/Skanderborg/Randers/Djursland samt 5 sygetransporter.
  • alle 10 akutlægebiler.
  • en uddannelses- og kvalitetsenhed, der på tværs af leverandører varetager opgaverne i relation til den lægelige delegering, herunder efteruddannelse og kvalitetssikring for de kørende beredskaber.

Oversigt over beredskaber

Se oversigt over hvilke beredskaber, der bliver regionale december 2021.

Se samlet oversigt over alle beredskaber fra december 2021, både regionalt, Falck og Samsø redningskorps. (PDF-fil)

Læs nyheden: Region Midtjylland og Falck deler ambulancedriften 60/40


Du er velkommen til at kontakt os

Har du har spørgsmål eller brug for mere information, så skriv til redder@ph.rm.dk. 

Du er også altid velkommen til at kontakte ledelsen af de regionale ambulancer og akutlægebiler.