Dansk Indeks er et medicinsk beslutningsstøtteværktøj for det sundhedsfaglige personale i AMK-vagtcentralen. 

Dansk Indeks bruges til at vurdere alvorlighedsgraden af en hændelse, også kaldet ”hastegradsvurdering”.

Ambulancer, akutlægebiler og anden hjælp prioriteres og disponeres til akut syge og alvorligt tilskadekomne borgere på baggrund af Dansk Indeks.

Dansk Indeks anvendes af alle regioner

Beslutningen om at anvende Dansk Indeks er truffet af regionerne i fællesskab. Dansk Indeks er et anerkendt værktøj og anvendes i lignende udgaver i  flere nordiske lande.   

Hent Landsudgaven for 'Dansk Indeks for Akuthjælp', revideret 2022.