Dansk Indeks er et medicinsk beslutningsstøtteværktøj for det sundhedsfaglige personale i AMK-vagtcentralen. 

Beslutningsstøtteværktøjet bruges til vurdering af alvorlighedsgrad kaldet ”hastegradsvurdering”, og ligger til grund for prioritering og disponering af de præhospitale ressourcer (ambulancer, akutlægebiler mm.) til akut syge og alvorligt tilskadekomne borgere.

Dansk Indeks anvendes af alle danske regioner

Beslutningen om at anvende Dansk Indeks er truffet af regionerne i fællesskab på initiativ fra de regionale præhospitale lægefaglige ledere. Dansk Indeks er et anerkendt værktøj og anvendes i lignende udgaver i  flere nordiske lande.   

Hent Landsudgaven for 'Dansk Indeks for Akuthjælp', revideret 2020.