Hvordan udregnes tilskud til kørsel?

Svar: Region Midtjylland kan dække den del af udgifterne, der svarer til den billigste transportform til eller fra hospitalet. Det kan være en togbillet, kontantbilletter/24 timersbillet til Midttrafiks busser eller normalprisen på en rejse med rejsekort. I enkelte tilfælde udbetaler vi det, der svarer til statens laveste kilometertakst.

Bruges rejsekortet til at beregne tilskuddet?

Svar: Hvis du kan bruge rejsekort til turen frem og tilbage til hospitalet, og normalprisen på rejsekortet er den billigste transportform, bruges rejsekortets normalpris til at beregne tilskuddet. Prisen for en rejse med bus, tog eller rejsekort kan slås op på rejseplanen.dk.

Hvor lang tid går der, inden jeg får mine penge?

Svar: Kørselskontorets sagsbehandlingstid varierer, alt efter hvor mange sager vi skal behandle. Vi behandler alle sager hurtigst muligt. 

Hvorfor kan jeg ikke få tilskud til et hospital, jeg har valgt på grund af kortere ventetid?

Svar: Som patient bestemmer du selv, hvilket hospital du vil behandles på, men du kan kun få tilskud/blive kørt til dit nærmeste behandlende hospital.

Hvorfor benytter I Kraks alternative rute?

Svar: For at sikre en ensartet praksis i regionen har Regionsrådet besluttet, at vi skal bruge Kraks alternative rute. Der er tale om en teknisk beregning og ikke en rutevejledning.

Kan jeg få tilskud til kørsel, når jeg skal aflevere måleudstyr på hospitalet?

Svar: Ja, hvis betingelserne opfyldes, kan du få tilskud, når du skal aflevere måleudstyr.

Kan man altid få ledsager med i kørslen?

Svar: Nej, det kan man ikke. Hvis du er under 18 år, dement, hørehæmmet, svagtseende, kørestolsbruger eller skal til en svær samtale, kan du få en ledsager med. Vær opmærksom på, at i tilfælde hvor du bliver indlagt, kan din ledsager ikke blive kørt hjem med den siddende patientbefordring.

Hvad betyder nye regler for mig?

Svar: Du kan kun få tilskud til rejser til og fra hospitalet, der koster over 104 kr. tur/retur med billigste offentlig transportmiddel. For pensionister er beløbet 44 kr. Lovreglerner er gældende fra den 1. juli 2018.

Hvordan afregnes overnatningstilskud? 

Svar: Overnatningstilskud skal afregnes efter dine  faktiske udgifter - og ikke efter faste takster som før 2018.