Når du ringer 1-1-2 vil dit opkald blive vurderet efter alvorlighed og hastighedsgrad. Formålet er at sikre rette hjælp til alle patienter, og at patienter med det mest akutte behov får hjælp først. 

Den sundhedsfaglige medarbejder hjælper dig

Det er den sundhedsfaglige medarbejder på AMK-vagtcentralen som har til opgave at foretage den sundhedsfaglige vurdering af de indkomne opgaver. 

Når du ringer 1-1-2 er det selvfølgelig, fordi du har brug for hjælp. Men en ambulance er ikke altid den rette løsning. Nogle gange kan den sundhedsfaglige medarbejder give dig den nødvendige sundhedsfaglige rådgivning og hjælp eller henvise dig til fx lægevagten. Andre gange kan de vurdere, at der er behov for mere hjælp end en ambulance. Det kan være en akutlægebil eller en akutlægehelikopter. Læs et par eksempler på opkald til 1-1-2 i artiklen "Vi sender - ikke altid - en ambulance". 

Den sundhedsfaglige medarbejder kan rådføre sig med en læge, som arbejder i AMK-vagtcentralen i dagtiden.

Landsdækkende koncept

Vi bruger et landsdækkende koncept, som kaldes gradueret respons. Det er baseret på følgende opgavekategorier:

  • A: akut, hastende og livstruende som fx hjertestop.
  • B: akut, hastende, men ikke livstruende.
  • C: ikke hastende opgaver som fx en patient der skal flyttes fra en hospitalsenhed til en anden, men hvor der er behov for behandling undervejs.
  • D: planlagt liggende patientkørsel uden behov for behandling undervejs.
  • E: når der ikke er behov for liggende patientkørsel, men fx kontakt til lægevagt, sundhedsfaglige råd, egen omsorg eller mulighed for egen transport til hospital eller læge.