Det er livsvigtigt at give de rigtige informationer videre fra ambulancen til hospitalet under udrykninger. Derfor kan ambulancemedarbejderne og lægerne skrive noter i en digital patientjournal allerede på skadesstedet og under kørslen til hospitalet. Vi kalder det en præhospital patientjournal. 

Din patientjournal bruges til kvalitetsarbejde

Som udgangspunkt har vi mulighed for at bruge din patientjournal til arbejdet med at udvikle kvaliteten af den akutte indsats. Hvis du ikke ønsker, at din patientjournal skal bruges til det, skal du aktivt gøre os opmærksom på det. 

Kontakt Præhospitalet, og fortæl, hvor og hvornår du har fået hjælp af AMK-vagtcentralen, ambulance, akutlægebil eller anden akuthjælp. Vi har i den forbindelse også brug for dit personnummer, og det er ikke sikkert at sende via almindelig mail. Vi anbefaler derfor, at du bruger den digitale postkasse på borger.dk. Du skal bruge MitID til login. 

Alle informationer opdateres digitalt

Patientjournalen skrives på en tablet, som er monteret i ambulancer, akutlægebiler osv. Hver patient har sin egen præhospitale patientjournal, som indeholder informationer om den akutte behandling. Flere brugere som fx akutlæger og ambulancemedarbejdere kan skrive i den samme journal på samme tid, og alle ændringer opdateres med det samme. Online-tilkoblingen til hospitalet betyder, at oplysningerne om patienten sendes direkte til hospitalet, så snart der er forbindelse.

På den måde holdes hospitalet hele tiden opdateret på patientens situation, og den behandling vi har sat i gang. Det er med til at sikre et sammenhængende forløb mellem den præhospitale indsats og modtagelsen på hospitalet. 

Få tilsendt din præhospitale patientjournal

Som patient kan du altid få udleveret en kopi af din præhospitale patientjournal. Det får du ved at skrive til Præhospitalets hovedpostkasse. Journalen bliver sendt til dig via digital post. Er du fritaget for at modtage digital post, bliver journalen sendt med almindelig post til din folkeregisteradresse.