Det er livsvigtigt at give rigtige informationer videre fra ambulancen til hospitalet under udrykninger. Derfor er det muligt for ambulanceredderne og lægerne at skrive noter i en digital patientjournal allerede på skadesstedet eller under kørslen til hospitalet. Vi kalder det en præhospital patientjournal. 

Din patientjournal bruges til kvalitetsarbejde

Du skal være opmærksom på, at vi som udgangspunkt har mulighed for at bruge din patientjournal til arbejdet med at udvikle kvaliteten af den akutte indsats. Hvis du IKKE ønsker at din patientjournal skal buges til dette formål, bedes du aktivt gøre os opmærksom på det. 

Kontakt Præhospitalet og angiv hvor og hvornår, du har fået hjælp af AMK-vagtcentralen, ambulance, akutlægebil eller anden akuthjælp. Du bedes også sende dit personnummer. Det er ikke sikkert at sende via almindelig mail. Vi anbefaler derfor, at du bruger den digitale postkasse på borger.dkDu skal bruge NemID til login. 

Alle informationer opdateres digitalt

Patientjournalen skrives på en tablet, som er monteret i ambulancer, akutlægebiler osv. Hver patient har sin egen præhospitale patientjournal, som indeholder informationer om den akutte behandling. Flere brugere som fx akutlæger og reddere kan skrive i den samme journal på samme tid, og alle ændringer opdateres live. Den online tilkobling til hospitalet betyder, at tabletten sender informationer om patienten direkte videre til hospitalet, så snart der er forbindelse.

Vi holder hospitalet underrettet 

På den måde holdes hospitalet hele tiden opdateret på patientens situation, og den behandling redderne og akutlægerne har sat i gang. Det er med til at sikre, at overgangen fra den præhospitale indsats til modtagelsen på hospitalet bliver et sammenhængende forløb. 

Få tilsendt din præhospitale patientjournal

Som patient kan du altid bede om at få udleveret en kopi af din præhospitale patientjournal. Det gør du ved at skrive til Præhospitalets hovedpostkasse. Journalen vil efterfølgende blive sendt via digital post. Er du fritaget for at modtage digital post, bliver journalen sendt med almindelig post til din folkeregisteradresse.