Ved opkald til AMK-vagtcentralen er det den sundhedsfaglige medarbejder, som vurderer hvilken type hjælp, der er behov for under den telefoniske samtale.

Alt afhængigt af patientens tilstand, har den sundhedsfaglige medarbejder mulighed for at sende forskellige typer hjælp. 

Ambulance

Skal patienten på hospitalet sendes en ambulance. I ambulancerne er der behandlingsudstyr, så behandlingen allerede kan påbegyndes under kørslen til hospitalet.  

Akutlægebil

Er der behov for specialiseret behandling af patienten på ulykkesstedet sendes en akutlægebil med en læge som supplement til ambulancen.

Akutlægehelikopter

Akutlægehelikopteren sendes afsted ved tidskritiske ulykker, hvor det er nødvendigt at patienten transporteres hurtigst muligt til det hospital, som kan give den rette hjælp. 

Hjerteløbere

Ved mistanke om hjertestop kan AMK-vagtcentralen aktivere frivillige hjerteløbere, som yder førstehjælp indtil  den professionelle hjælp når frem.

Supplerende indsatser

Derudover har vi også en række supplerende indsatser i form af fx ø-ordninger og udrykningslæger.