Præhospitalet har ansvaret for at koordinere den sundhedsfaglige indsats, som du får fra du ringer 1-1-2, og til du er vel modtaget på hospitalet.

Forudsætningen for at akut syge og alvorligt tilskadekomne får den rette hjælp i rette tid, er et godt tilrettelagt og velorganiseret samspil mellem alle de forskellige aktører, der indgår i den akutmedicinske redningskæde. 

Overlevelseskæden

For den akut syge eller tilskadekomne gælder en indsats først og fremmest om at redde liv, forbedre prognosen, mindske smerter og afkorte det samlede sygdomsforløb. Denne præhospitale indsats betragtes som en kæde, også kaldet overlevelseskæden.

Vi forsøger hele tiden at optimere kæden, så tidsforbruget fra tilskadekomst indtil ankomst på hospitalet holdes på et absolut minimum.