I dag lanceres et såkaldt "White Paper" om den danske Præhospitale Indsats. Det er skrevet i et tæt samarbejde mellem regionernes akutberedskaber og highlighter de danske styrkepositioner i den spændende teknologiske og sundhedsfaglige udvikling, der er i gang, når det gælder hurtig og god hjælp til patienter, der bliver kritisk syge eller kommer alvorligt til skade.

Det nye White Paper blev præsenteret for en større gruppe sundhedsministre og internationale beslutningstagere, og skal være med til at styrke den globale interesse for de danske løsninger.

Læs den nye white paper