Præhospitale køretøjer

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 14.00-19.00 byder Region Midtjyllands Præhospital velkommen til det årlige forskningssymposium. Denne gang stilles skarpt på udfordringerne med at tage kritiske beslutninger i det præhospitale forløb. Alle interesserede er velkomne.

Kritisk beslutningstagning er et af de strategiske områder, som Præhospitalet har valgt at sætte fokus på med en række forskningsprojekter.

Begrebet dækker over de kritiske beslutninger, som medarbejderne i det akutte forløb skal træffe, ofte inden for få minutter og på baggrund af meget sparsomme informationer.

Det handler om at sikre kritisk syge og tilskadekomne patienter den nødvendige og højtspecialiserede hjælp hurtigst muligt, men også om hurtigt at kunne vurdere, om en patient måske er mindre syg end forventet, og derfor ikke har gavn af at blive indlagt med ambulance.

Forskningsleder Ulla Væggemose fortæller, at forskningen på dette område kan være med til at optimere den akutte hjælp til borgerne:

- Kritisk beslutningstagning er helt centralt i det præhospitale forløb. Det foregår på en række tidspunkter lige fra der bliver ringet 1-1-2 og til patienten er overleveret til hospitalet. Derfor er det vigtigt at forske i, hvordan vi kan optimere og sikre de bedste muligheder for, at medarbejderne kan tage de rette beslutninger og dermed sikre rette hjælp i rette tid til alle patienter.


Mentale højrisiko jobs på dagsordenen
Forskningssymposiet byder på en række spændende oplæg om aktuelle forskningsaktiviteter. Det rammesættes af psykolog Karina Damsgaard Nørby, som fortæller om at arbejde i et mentalt højrisiko job, hvor man netop skal tage mange kritiske beslutninger.

Desuden sættes der blandt andet fokus på nye muligheder for at diagnosticere og dermed understøtte den kritiske beslutningstagning i AMK-vagtcentralen, ambulancen og på andre tidspunkter i det akutte forløb.

Der vil traditionen tro være en række posters, som præsenterer en vifte af forskningsprojekter. Samt rig mulighed for at netværke og møde både nye og kendte samarbejdspartnere.

Klik her og se det fulde program

STED: Symposiet foregår i Auditorium G206-142, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. (Til venstre for hovedindgang G). Der serveres let forplejning i pauserne.

TID: 14.00- 19.00 med ankomst, registrering og kaffe fra kl. 13.30.

TILMELDING: Senest den 3. januar 2020 via dette link til Plan2learn