En ny tilfredsundersøgelse foretaget på den siddende patienttransport viser stor tilfredshed med transporttilbuddet til en bestemt patientgruppe, der ikke selv kan fragte sig til og fra hospitalet.

Den nye undersøgelse fra slutningen af 2018 viser, at 96 % af de adspurgte brugere af den siddende patienttransport enten er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen generelt. På trods af et lille fald fra 99% tilfredshed i 2015, modtages evalueringen positivt, da der er forskel på de adspurgte patienter i de to undersøgelser. I 2018 blev dialysepatienter inkluderet i undersøgelsen til forskel fra undersøgelsen i 2015, hvilket kan bidrage til en forklaring af forskellen fra 2015 til 2018.

Også ved mere specifikke neddyk i dele af befordringsordningen, tegner sig et mønster af tilfredshed. Der er eksempelvis over 90 % meget tilfredse eller tilfredse med den information, de modtager fra hospitalsafdelingerne. Over 90 % er også tilfredse med den service, de modtager, når de er i telefonisk kontakt med Kørselskontoret.

På trods af at 97 % af alle transporter i 2018 blev hentet inden for de fastsatte servicemål, er ventetid efter behandling det forhold færrest patienter er tilfredse med. Her er 73 % tilfredse eller meget tilfredse. Derfor samarbejder Præhospitalet og Midttrafik løbende om den rette service og vil derfor øge fokus på at forbedre patienternes ventetid efter deres aftale på hospitalet og på at uddanne chaufførerne til at levere bedre service.

Læs hele tilfredshedsundersøgelsen.

Læs mere om siddende patienttransport.

Baggrund for siddende patienttransport

Den siddende patienttransport er en transportordning, som patienter kan visiteres til, når de skal til og fra behandling på et hospital. Patienter bliver kørt i taxier, minibusser og lignende køretøjer. I mange tilfælde kører flere patienter i samme bil. Midttrafik er leverandør af patienttransport.

Den siddende patienttransport er til for de borgere, der ikke selv kan køre eller tage offentlig transport, og som opfylder lovgivningens kriterier for patienttransport. Kriterierne fremgår af vedlagte folder på side 3.

I 2018 gjorde 47.600 forskellige borgere brug af den siddende patienttransport i alt 422.000 gange. Sammenlignet med 2013 er det 42.000 flere kørsler, og aktiviteten er dermed vokset med 11 %. Udover stigningen i aktivitet skyldes det, at patienterne har fået længere transport til flere behandlinger. Ét af kriterierne for at blive visiteret til siddende patienttransport er, at man har over 50 km til hospitalet. Når flere får længere transport til behandling, er der flere, der opfylder dét kriterium.

Regionsrådet har vedtaget følgende servicemål for den siddende patienttransport:

  • Den siddende patienttransport skal være fremme ved patienten senest 60 minutter efter ønsket afhentningstidspunkt i 95 % af tilfældene.

 

  • Patienter, der kører sammen med andre og derfor kører omveje, må maksimalt køre 100 % længere end den hurtigste rute mellem hospitalet og patientens hjem. Ture under 20 minutter må dog blive forlænget med op til 20 minutter.