AMK-vagtcentralen modtager ofte henvendelser fra borgere, hvis problemer ikke kun er fysiske. Derfor har den såkaldte Sociolance det seneste år rykket ud for at hjælpe socialt udsatte borgere og sat dem i kontakt med kommunale tilbud. Nu etablerer hver kommune en fast kontaktperson, der skal gøre brobygningen endnu nemmere.

09-02-2018

Hjemløse, psykisk syge og andre udsatte borgere ringer ofte og gentagne gange til 1-1-2 med både psykiske og sundhedsmæssige problemer og symptomer. De er cirka 10-15 opkald om dagen, der ikke kan løses med en ambulance og sundhedsfaglig hjælp. Derfor forsøger Præhospitalet at imødekomme deres behov for hjælp med en social brobygning til kommunen gennem Sociolancen.

Sociolancen vil efter borgerens samtykke kunne rykke ud og danne sig et overblik over borgerens sociale- og sundhedsmæssige behov. Herefter får borgeren hjælp til at kontakte relevante kommunale tilbud såsom bostøtte eller misbrugsbehandling, der kan forbedre borgerens tilstand således, at 1-1-2 opkald ikke længere er nødvendige.

Kick off for faglig sparring

Projektet har nu været i gang et års tid, hvor Sociolancen har sat ind for at hjælpe 127 socialt udsatte borgere til en bedre og mere stabil hverdag. Derfor var cirka 50 repræsentanter fra regionens kommuner, sundhedsvæsen, psykiatri og politi for nyligt samlet til kick off på projektets anden fase. Sociolancens brobygning til kommuner skal nemlig forbedres ved at etablere en fast kontaktperson og indgang i hver kommune. Fire kommuner har været en del af det første års pilotprojekt med kontaktpersoner herunder Aarhus kommune, hvor Klaus Holck, der er koordinator i center for akut og opsøgende indsatser, har indgået.

"Det er meget gunstigt med en indsats som Sociolancen, der kan fange udsatte borgere, der ellers ville gå under radaren. Det giver mulighed for at samarbejde på alle planer både i kommunen og regionen, og det er jeg enormt spændt på," siger Klaus Holck.

Store forventninger til samarbejdet

Sociolancens samarbejdspartnere kunne til kick off arrangementet se den fysiske Sociolance, som personalet, de såkaldte "brobyggere", kører ud til borgerne i. Derudover kunne de høre mere om projektet, diskutere det i grupper og komme med faglig sparring til indsatsens forbedringer. Socialrådgiver Kjeld Loftager fra Skanderborg kommune var med til at give inputs til det fremtidige samarbejde.

"Det er vigtigt, at vi får lavet nogle klare linjer og arbejdsgange for samarbejdet, så vi ikke laver parallelindsatser sideløbende med Sociolancen. Men jeg er meget positiv over arrangementet i dag og har en klar forventning om, at samarbejdet kommer godt op at køre," siger han.