Gennem en ny beredskabsplan og virkelighedsnære øvelser forbereder Region Midtjyllands beredskab sig, så de i tilfælde af store ulykker, terror eller katastrofer kan træde til og levere den bedst mulige indsats.

På stranden ligger flere og ømmer sig. Læger og behandlere arbejder hurtigt men fattet for at få et overblik over patienterne og deres skader. Nogle har fået sprunget ben af og andre er slemt forbrændte. De befinder sig alle sammen på den lille ø Anholt i Kattegat til beredskabsøvelse. Denne gang er scenariet en gaseksplosion i campingpladsens køkken, der senere udvikler sig til en større brand på grund af tørke og vind.

Eksplosion går hårdt ud over især to af figuranterne, der får sprængt dele af benet af, mens andre bliver alvorligt forbrændte. Der er omkring 15 tilskadekomne

- Anholt er den fjernest beliggende ø i Danmark, så ved alvorlig sygdom eller ulykke skal man bruge en helikopter. Men hvis der nu er 15-30 sårede på en ø, som står i flammer, skal man så sende sundhedspersonale eller brandfolk over først? Hvordan håndterer man, at der kun kan være én patient i hver helikopter? Og hvis man nu får fat på nogle flere helikoptere, som alle sammen skal lande i Skejby eller sendes til Rigshospitalet eller til Odense Universitetshospital, hvor de er eksperter i brandsår, hvordan koordinerer man så lige det? Gennem øvelser som den på Anholt kan vi måle på, om der mangler nogle led i kæden og om vores planer fungerer i virkeligheden, forklarer Bo Elbæk Pedersen, leder af sundhedsberedskabet i Region Midt.

Samarbejde er vitalt

Region Midtjylland har pligt til at være forberedt på det værste og kunne håndtere en situation, hvor mange mennesker pludselig får brug for sundhedsfaglig hjælp på samme tid.

- Vi er nødt til at have klare planer for, hvordan vi samarbejder indbyrdes i regionen under en katastrofe og hvordan vi samarbejder med andre myndigheder – for eksempel politi, brandvæsen og forsvar, forklarer Bo Elbæk Pedersen.Lokale brandfolk kæmper for at slukke ilden på campingpladsen, før den breder sig. Og de får nok at gøre, for scenariet udvikler sig med en række brande i sommerhuse og campingvogne, formentlig påsat af en gerningsmand.

Derfor sender Region Midtjylland netop nu en ny Sundhedsberedskabsplan i høring blandt relevante samarbejdspartnere, inden planen skal til godkendelse i regionsrådet. Planen beskriver, hvordan Region Midtjyllands samarbejder med kommuner, almen praksis, politiet, beredskabsstyrelsen, brand og redning, øvrige regioner m.v. under en krise. Men den handler også om, hvordan samarbejdet internt i regionen, såsom mellem hospitalerne, skal foregå under en katastrofe.

- I tilfælde af en stor beredskabshændelse med mange tilskadekomne, så skal regionens hospitaler kunne fungere som ét hospital, som kan hjælpe og aflaste hinanden efter behov. Vi skal være i stand til at udvide og omstille vores behandlings- og plejekapacitet udover det daglige niveau, forklarer Bo Elbæk Pedersen.

Anholts ene ambulance kommer hurtigt i brug til at flytte de hårdest kvæstede væk fra branden. Den lokale redningstjeneste, der trækker på frivillige kræfter har travlt.

Sognefogeden, som også er leder af den lokale redningstjeneste tager imod den første akutlægehelikopter og forsøger at give et overblik over hvad der er sket. Helikopterlæger indtræder som Indsatsleder SUND på skadestedet.

Der bliver etableret en improvisorisk behandlingsplads i vejkanten. De tilskadekomne  gennemgås for at finde ud af hvem, der har brug for akut hjælp, og hvem der først skal flyves til specialiseret hjælp på blandt andet Rigshospitalets brandsårsafdeling.

Med hjælp fra forsvaret, som sætter to SAR helikoptere ind, etableres en såkaldt "luftbro". Og snart ankommer ekstra materiel til brandslukning og mandskab, der kan komme øens beredskab til undsætning.

En læge fra Randers lægebil er ankommet og overtager opgaven som Indsatsleder SUND, så akutlægen fra helikopteren kan begynde at behandle de sværest tilskadekomne patienter og flyve dem afsted til specialiseret behandling. Den nye Indsatsleder koordinerer intenst med indsatsledere fra de øvrige myndigheder, politi og brand.

Brandene udvikler sig eksplosivt. Sommerhusbeboere må evakueres, og patienterne flyttes helt ned i strandkanten.

Politiet "katastroferegistrerer" patienterne. Der er både tyskere, svenskere og nordmænd blandt de tilskadekomne og pårørende skal have besked.

Den første patient flyves afsted med akutlægehelikopteren. De fleste andre flyves med Forsvarets helikopter til Tirstrup lufthavn. Her står ambulancer klar til at køre dem til Randers Sygehus.