Uanset hvor man bor eller færdes i Region Midtjylland, kan man melde sig som frivillig i TrygFondens Hjerteløberordning til at rykke ud for at give livreddende førstehjælp eller bringe en hjertestarter frem, hvis der er et hjertestop i nærheden. Målet er, at flere skal overleve.

Hvis flere mennesker skal overleve hjertestop i fremtiden, er der brug for danskernes hjælp.
Derfor har Region Midtjylland, på baggrund af gode erfaringer med TrygFonden Hjerteløber i Region Hovedstaden, indgået et samarbejde med TrygFonden om at udrulle hjerteløberprojektet i regionen.

Hjerteløber.jpg

Supplement til den professionelle akuthjælp

Samarbejdet betyder, at regionens akutberedskab ud over ambulance, akutlægebil, akutlægehelikopter m.m. nu også kan sende frivillige hjerteløbere af sted, når der bliver ringet 1-1-2 om hjertestop.

- Vi har i forvejen rigtig gode erfaringer med at trække på engagerede frivillige førstehjælpere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem hver og en og i øvrigt opfordre dem til at melde sig som hjerteløbere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Når vi nu bygger videre på det frivillige fundament, er det, fordi vi som en del af hjerteløberordningen kan samle endnu flere frivillige om at hjælpe ved hjertestop, og dermed øges chancerne for at redde liv. Jeg kan kun opfordre til, at alle med mod på at træde til for andre allerede i dag melder sig til hjerteløberordningen, siger Anders Kühnau.

Hjerteløbere i Midtjylland kan nu kaldes ind

Tal fra TrygFonden Hjerteløber viser, at der allerede inden lanceringen i dag dagligt befinder sig flere end 1.000 tilmeldte hjerteløbere i Region Midtjylland. Fra i dag klokken 12.00 vil hjerteløberne kunne blive kaldt ud til et hjertestop, uanset om de befinder sig i Region Midtjylland eller Region Hovedstaden, hvor ordningen allerede har eksisteret i mere end et år.

Indtil der er tilmeldt tilstrækkeligt mange hjerteløbere, bliver de eksisterende korps af 1-1-2-førstehjælpere fortsat kaldt ud.

Hurtig hjælp redder liv

Alene i Region Midtjylland bliver ca. 1.200 mennesker hvert år ramt af hjertestop. Når 1-1-2 får et opkald om hjertestop, bliver de nærmeste hjerteløbere alarmeret via hjerteløber-appen på deres telefon. Af de løbere, der accepterer missionen, bliver nogle sendt direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjertelungeredning, mens andre guides til at hente den nærmeste hjertestarter.

Jo flere frivillige, der melder sig til hjerteløberordningen, jo større er chancen for, at personer med hjertestop overlever.

Vi ved, at det øger overlevelsen op mod 50 pct., hvis der gives stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer. Derfor kan de frivillige hjerteløbere gøre en stor forskel, siger lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland Per Sabro Nielsen.

Hjertestarterne skal i brug i de private hjem

I TrygFonden har man i mange år arbejdet for at få flere til at træde til. Derfor lancerede man sidste år i samarbejde med Region Hovedstaden hjerteløberordningen, hvor 25.000 nu er frivillige hjerteløbere.

- Det er efterhånden blevet helt naturligt for danskerne at handle ved hjertestop, og langt flere overlever i dag end tidligere. Men når det gælder brug af hjertestartere og overlevelse i private hjem, så har vi ikke set den samme positive udvikling som i det offentlige rum. I TrygFonden tror vi på, at de frivillige hjerteløbere kan få stor effekt på overlevelsen i både private hjem og det offentlige rum, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

TrygFonden Hjerteløber kommer med gode erfaringer

Når TrygFonden Hjerteløber bliver rullet ud i Region Midtjylland, sker det på baggrund af gode erfaringer fra Region Hovedstaden.

- Siden lanceringen i Region Hovedstaden i september 2017 er 6.489 frivillige hjerteløbere alarmeret til 810 hjertestop. Næsten halvdelen af hjerteløberne har accepteret alarmen og er løbet afsted for at hjælpe. Over en tredjedel af hjerteløberne nåede frem før ambulancen, og af disse påsatte over halvdelen en hjertestarter, inden ambulancepersonalet ankom, fortæller Fredrik Folke, der er klinisk forskningslektor på Herlev-Gentofte Hospital, forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab og hovedansvarlig for den forskningsmæssige opfølgning på hjerteløbernes indsats og effekt.

Hurtig hjælp er afgørende

En hurtig indsats er altafgørende, når det gælder hjertestop. For hvert sekund der går, falder chancen for at overleve.

- Alle kan gøre en forskel ved hjertestop. For at blive hjerteløber er det derfor ikke et krav, at du har været på kursus i genoplivning. Det er en generel anbefaling, men det vigtigste er, at du er klar til at træde til, og at personen med hjertestop får hurtig hjælp med hjertelungeredning og hjertestarter, siger Bo Nees Iversen, der er ledende overlæge for de midtjyske akutlægebiler og akutbiler.

- Vi ved fra vores kollegaer i Region Hovedstaden, at de er meget glade for samarbejdet med de frivillige hjerteløbere, der både yder hjertelungeredning, henter hjertestartere, hjælper med at guide ambulancen frem og tager sig af pårørende. Det er en vigtig hjælp, og vi håber derfor, at rigtig mange vil være hjerteløbere og bidrage til, at flere skal overleve hjertestop uden for hospital.

Fakta: Chancen for overlevelse mangedobles med hurtig brug af hjertestarter
Når der sker hjertestop uden for hospital i Danmark, træder vidner til med livreddende førstehjælp i 67,5 pct. af tilfældene.

Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulanceredderne ankommer, er der 3 pct. chance for at overleve. Yder en lægmand – eksempelvis en hjerteløber – livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 12 pct. Hvis der også stødes med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, kan op mod 50 pct. overleve.

Fakta: Forskning
Forskning tilknyttet TrygFonden Hjerteløber skal dokumentere, hvilken betydning hjerteløberne har for overlevelsen. Det bliver også undersøgt, hvordan det er for hjerteløberne at blive kaldt på mission og medvirke til genoplivningsforsøg. Målet er at blive klogere på, hvordan vi i fremtiden bedst involverer danskerne i at redde liv.

Om TrygFonden Hjerteløber
• TrygFonden Hjerteløber er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, Præhospitalet i Region Midtjylland, hjertestopforskere og TrygFonden.
• Når man er tilmeldt som frivillig i TrygFonden Hjerteløber, vil man kunne blive kaldt ud, hvis man befinder sig nær et hjertestop i enten Region Midtjylland eller Region Hovedstaden.
• Hjerteløberne modtager via appen TrygFonden Hjerteløber en alarm fra regionernes Akutberedskab, når der er et formodet hjertestop i nærheden.
• Hjerteløberne alarmeres via appen og guides i at yde hjertelungeredning og hente en hjertestarter for at kunne begynde genoplivningen, inden ambulancen når frem.
• Akutberedskabet alarmerer ca. 20 hjerteløbere pr. hjertestop. Erfaringer fra Region Hovedstaden viser, at cirka halvdelen ser alarmen og reagerer på den.
• TrygFonden Hjerteløber er den største af sin art i Danmark.
• I dag er 25.000 frivillige hjerteløbere tilmeldt TrygFonden Hjerteløber.
• Danmark er med i toppen internationalt, når det handler om at bruge moderne teknologi til at redde liv ved hjertestop. TrygFonden står bag TrygFonden Hjertestart og TrygFonden Hjerteløber, som begge er apps, der gør det muligt for danskerne at finde hjertestartere og melde sig frivilligt til at træde til ved hjertestop.
• Projektet gik i luften den 1. september 2017 i Region Hovedstaden og den 16. oktober 2018 i Region Midtjylland.

Bliv TrygFonden Hjerteløber

Hvis du er over 18 år, bor i Region Midtjylland eller Region Hovedstaden en smartphone, kan du blive TrygFonden hjerteløber. Du skal downloade appen ”TrygFonden Hjerteløber” og tilmelde dig. Når der bliver ringet 1-1-2 om et formodet hjertestop, kan regionens akutberedskab alarmere dig via appen. Du bliver bedt om enten at yde hjertelungeredning eller hente en tilgængelig hjertestarter, som du kan bringe frem til personen med hjertestop. Hvis du bliver kaldt ud til et hjertestop, får du en alarm på telefonen, som kan afvises eller accepteres. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har været på kursus i livreddende førstehjælp. Du kan altid afmelde dig hjerteløberordningen, hvis du ikke længere ønsker at være med. Læs mere på www.hjertestarter.dk/saadanredderduliv/bliv-hjerteloeber

For yderligere information, kontakt

• Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland, tlf. 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk

• Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet, Region Midtjylland, tlf. 2134 9887, persi@rm.dk

• Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden, tlf. 4177 9300, gt@trygfonden.dk

• Fredrik Folke, klinisk forskningslektor på Herlev-Gentofte Hospital og forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab, tlf. 2818 2978, fredrik.folke@regionh.dk

• Bo Nees Iversen, ledende overlæge for lægebiler og akutbiler i Præhospitalet, Region Midtjylland, tlf. 7841 4939, boiverse@rm.dk

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.