16. juni træder Elin Høymark ind som oversygeplejerske i Præhospitalets AMK-vagtcentral. Med sig bringer hun stor erfaring med såvel akutte og kritisk syge patienter som ledelsesopgaven.

31-05-2017

Elin Høymark kommer fra en stilling som leder af Anæstesiologisk afdeling på Hospitalsenhed Horsens, men har også arbejdet som sygeplejerske på Intensiv Terapi Afsnit på Aarhus Universitetshospital. Hun har derfor erfaring med akutte og kritisk syge patienter fra såvel det direkte patientarbejde som på det ledelsesmæssige niveau. Desuden har hun i en årrække været leder i Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Ansvar for kvalitet og udvikling
I Region Midtjyllands Præhospital får Elin Høymark sammen med den øvrige afdelingsledelse ansvaret for AMK-vagtcentralens drift og udvikling.

- Den præhospitale indsats er i rivende udvikling. Der er i disse år stor fokus på at forbygge unødige indlæggelser, og vi har både forskning og projekter i gang, der udspringer fra AMK-vagtcentralen. Med Elin Høymark får vi en leder, der kan stå i spidsen for de kommende års forandringsprocesser og skabe et motiverende arbejdsmiljø, der fremmer såvel faglighed som løbende kvalitetsudvikling, siger lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen. 

Patientens behov og sikkerhed i fokus
Præhospitalets helt centrale opgave er at sikre rette hjælp til rette tid til rette patient. Én af udfordringerne er at skabe sammenhængende patientforløb og gode overgange, indtil patienten er modtaget på et hospital eller afsluttet på stedet. Elin Høymark har arbejdet med det gode patientforløb på flere ledelsesniveauer.

- Jeg glæder mig til at bringe min erfaring med at skabe sammenhængende patientforløb på patientens præmisser med ind i Præhospitalet og at bidrage til at skabe nye visioner og udvikling med patientens sikkerhed i højsædet, siger Elin Høymark.

Akut indsats kræver godt arbejdsmiljø
AMK-vagtcentralen er hjertet i den præhospitale indsats, hvor sundhedsfaglige medarbejdere visiterer og prioriterer mere end 200.000 opkald om året fra såvel kritiske syge borgere, der ringer
1-1-2, som hospitaler, vagtlæger og praktiserende læger. Mens andre kolleger i løbet af få sekunder sender ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter, akutbiler og 112 førstehjælpere afsted for at hjælpe akut syge og alvorligt tilskadekomne borgere.

- Som leder i AMK-vagtcentralen er jeg opmærksom på, at medarbejderne sidder i en helt central rolle, som kræver både erfaring og is i maven. Jeg vil helt sikkert have fokus på at vise tydelig retning og skabe et godt arbejdsmiljø, der støtter medarbejderne i at løfte deres udfordrende opgaver, understreger Elin Høymark.