12.12.2016

Psykisk sårbare borgere med sociale problemer ringer ofte 1-1-2 til Region Midtjyllands AMK-vagtcentral. Det er et råb om hjælp, men den bedste hjælp er sjældent en ambulance. En ny socialfaglig brobygger skal nu være med til at finde bedre løsninger for de udsatte borgere.

Gerda ringer ofte 1-1-2 og fortæller, at hun har brystsmerter. Der bliver også jævnligt ringet fra en forbipasserende borger, som ser hende falde om på gaden eller i bussen. AMK-vagtcentralen sender en ambulance til stedet, men da ambulancebehandlerne undersøger Gerda er hendes blodtryk, puls, hjerte, lunger osv. helt i orden. Også Flemming ringer ofte. Han har ingen penge på sit taletidskort, så han kan kun ringe 1-1-2. Han fryser og har det både fysisk og psykisk skidt. Han bliver stillet om til lægevagten. Et par dage efter ringer han igen og har brug for hjælp til at få noget mad og få skiftet tøj.

Flemming og Gerda er fiktive personer, men eksempler på nogle af de borgere, der ringer 1-1-2 så ofte, at de næsten bliver ”kendte ansigter” i vagtcentralen. Deres problemer er så komplekse, at selvom de sundhedsfaglige medarbejdere gør alt, hvad de kan for at hjælpe dem, er det oftest forgæves eller meget kortsigtet.

Ny socialfaglig brobygger
Derfor sætter Region Midtjyllands Præhospital nu et projekt i søen, der skal afdække problemets omfang og søge nye løsninger i samarbejde med kommunerne.

- Grundlæggende ringer disse borgere jo med et råb om hjælp, som skal tages alvorligt. Men vi tror de kan hjælpes bedre, end vi har mulighed for i det nuværende set-up, som er gearet til akut livstruende sygdom eller alvorlig tilskadekomst. Derfor har vi nu ansat en socialrådgiver som brobygger. Hun skal søge nye veje til at hjælpe de socialt udsatte og psykisk sårbare borgere, der åbenlyst ikke får den rette hjælp i dag, siger Trine Agerskov, oversygeplejerske i AMK-vagtcentralen.

Daglige opkald fra socialt udsatte
Der findes ingen egentlige opgørelser over, hvor ofte vagtcentralen får opkald som i de nævnte eksempler. Men erfaringen er, at af ca. 150-250 daglige opkald fra borgere, er 10-15 fra borgere med så komplekse sociale problemer, at der er brug for en særlig indsats.

- Typisk oplever en sådan borger selv at have alvorlige problemer, eller andre borgere vurderer, at vedkommende er i en kritisk tilstand. Men ofte når der bliver sendt en ambulance, viser det sig, at borgeren ganske vist har sundhedsmæssige problemer, men de er ikke akutte eller nødvendigvis alvorlige. Der er oftest også sociale og psykisk problemer, som de har brug for hjælp til, men det er ikke en ambulance, der er løsningen. Derfor skal vi i gang med at udvikle nye og mere intensive indsatser på tværs af sundhedsvæsenet og kommunerne, siger Trine Agerskov.

Ny Sociolance rykker ud
Den nye socialfaglige brobygger skal styrke samarbejde med kommunerne. Målet er - ud over at hjælpe den enkelte borger - at få beskrevet udfordringerne og tegne konturerne til bedre løsninger.  Helt konkret kan de sundhedsfaglige medarbejdere nu med borgerens accept give opkaldet videre til brobyggeren.

- For så sårbare borgere, der ofte har langvarige og svære udfordringer at slås med, er der sjældent hverken hurtige eller enkle løsninger. Som socialfaglig brobygger skal jeg forsøge at hjælpe dem ved at skabe kontakt til de rette steder i kommunen eller sundhedsvæsenet. Vi kan også rykke ud til dem i vores nye ”Sociolance”. Her kører jeg sammen med en kollega, som er ambulancebehandler og kan sikre, at der tages hånd om de sundhedsmæssige behov, fortæller socialrådgiver Mai-Britt Nielsen, som allerede har været på de første ture med Sociolancen.

Aarhus, Silkeborg, Horsens og Syddjurs deltager som de første kommuner i projektet med kontaktpersoner, men borgere fra hele region midtjylland kan allerede nu få glæde af hjælpen. Håbet er at alle regionens kommuner på sigt bliver en aktiv del af indsatsen.

Borgere, som typisk har brug for anden hjælp end ambulance

  • Hjemløse, der har behov for mad og husly
  • Borgere med alkoholproblemer
  • Angstramte, der har brug for psykologisk hjælp
  • Meget ensomme, der har brug for én at tale med
  • Demensramte, der har brug for tryghed
  • Socialt belastede familier

Vedhæftede billede kan frit anvendes ved redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse. Fotograf Anna Glavind bedes krediteret.

Billedtekst: Socialfaglig brobygger Mai-Britt Nielsen kører sammen med en ambulancebehandler på besøg hos socialt udsatte borgere.