14.01.2016

Midtjyske borgere, der akut får brug for en ambulance og sundhedsfaglig hjælp, kan være trygge ved det midtjyske akutberedskab, som har fået topkarakter i ny akkreditering.

Region Midtjyllands præhospitale organisation har sammen med leverandørerne Falck Danmark A/S, Responce A/S og Samsø Redningskorps netop fået det blå kvalitetsstempel efter Den Danske Kvalitetsmodel. Det betyder, at borgerne kan forvente den samme høje kvalitet og professionalisme, hver gang de ringer på akutnummeret 1-1-2.

Lægefaglig direktør for Præhospitalet, Per Sabro Nielsen, glæder sig over, at en fælles målrettet indsats forud for akkrediteringen har resulteret i topkarakterer og fortæller:

- Den Danske Kvalitetsmodel er med til at give kvalitetsarbejdet tæt på patienten et ordentlig løft. Noget af det vi er særligt opmærksomme på, er - i samarbejde med vores leverandører - at sikre et hurtigt og sammenhængende forløb for patienterne fra de bliver visiteret i AMK-vagtcentralen frem til, at de overleveres til hospitalet eller afsluttes på stedet. Desuden har vi et stærkt fokus på god medicinhåndtering og hygiejne.

Eksamen med ekstern censor

Akkrediteringen er baseret på grundige undersøgelser af eksterne eksperter. De har blandt andet deltaget som observatører på ambulancekørsler, kørt med i akutlægebiler og akutbiler og fulgt, hvordan medarbejdere i AMK-vagtcentralen visiterer opkald til 1-1-2.

- Det er jo en slags eksamen, hvor eksterne eksperter går tæt på, hvordan vi håndterer en lang række situationer og indikatorer, der samlet set betyder, at vi leverer den bedst mulige patientsikkerhed. Vi arbejder først og fremmest med kvalitet for patienterne skyld. Men det er også stort at blive vurderet grundigt af eksterne øjne og få et så flot kvalitetsstempel, siger Per Sabro Nielsen.

Unikt samarbejde med patienten i centrum

De eksterne eksperter fremhæver blandt andet, at Præhospitalet i Region Midtjylland er en professionel ledet organisation med engagerede medarbejdere og høj faglig standard. De peger på, at et unikt samarbejde med leverandørerne, der er præget af ærlighed og åbenhed, er medvirkende til at skabe de gode resultater for patienterne.

Koncerndirektør Ole Thomsen, som har ansvaret for præhospitalet og kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet finder akkrediteringsresultatet bemærkelsesværdigt flot, og siger:

- Vi vidste godt, at der er styr på tingene i Præhospitalet. Man når de politisk fastsatte mål og brugerne er meget tilfredse. Akkrediteringen er en meget detaljeret gennemgang af alle mulige forhold i præhospitalets drift. Man har fokus på både præhospitalets interne forhold og forholdene til leverandører og andre samarbejdspartner. At bestå denne test uden bemærkninger er helt usædvanligt.